PROJECTES CONCEDITS (PID)

Títol Facultat Any Coordinació Estat
Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia). Facultat de Geografia i Història 2016 Soler Sala, Maria Actiu
Actuacions docents per a la millora en l’aprenentatge autònom i rendiment acadèmic de l’alumne en l’àmbit de la Petrologia Facultat de Ciències de la Terra 2014 Aulinas Junca, Meritxell Actiu
Análisis de pseudociencias en el aula para promover el pensamiento crítico Facultat de Psicologia 2015 Barberia Fernandez, Itxaso Actiu
Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia Facultat d'Economia i Empresa 2017 Vilalta Bufi, Montserrat Actiu
Aplicació de millores en la metodologia d’estudi dels alumnes de primer curs del grau d’Estudis Literaris a través del treball col·laboratiu Facultat de Filologia 2016 Escudero Prieto, Victor Actiu
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Facultat d'Educació 2015 Cano Garcia, Maria Elena Actiu
Aplicació de vídeos a la docència d’economia per a no economistes Facultat d'Economia i Empresa 2014 Calero Martinez, Jorge Actiu
Aplicatiu per el control de qualitat dels qüestionaris Moodle d’alternativa múltiple, veritable-fals i puntuació graduada. Facultat de Psicologia 2012 Renom Pinsach, Jordi Actiu
Aprendre ensenyant i ensenyant a aprendre la pronúncia del català: una proposta d’Aprenentatge Servei i de tutorització entre iguals en estudiants anglòfons i estudiants del grau de Filologia catalana de la UB Facultat de Filologia 2016 Carrera Sabate, Josefina Actiu
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 2015 Torres Gallardo, Begoña Actiu
Aprenentatge de Matemàtiques en els graus d’Economia i Empresa utilitzant GeoGebra i Wiris Facultat d'Economia i Empresa 2014 Boncompte Pons, Mercedes Actiu
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Facultat de Belles Arts 2016 Povedano i Ferré, Rosa Actiu
Aprenentatge entre iguals: Mentre tu aprens jo consolido els meus coneixements Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 2015 Vidal Alabró, Anna Actiu
Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari Facultat de Belles Arts 2017 Moret Viñals, Oriol Actiu
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Facultat de Psicologia 2013 Romeo Delgado,Marina Actiu
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 2016 Vidal Martinez, Maria Nieves Actiu
Aula MOOC Facultat de Geografia i Història 2017 FARGAS PEÑARROCHA, MARIA ADELA Actiu
Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Facultat de Biologia 2015 Vegas Lozano, Esteban Actiu
Avaluació continuada a Matemàtiques mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Facultat de Biologia 2017 VEGAS LOZANO, ESTEBAN Actiu
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 2015 Colina Torralva, Fco Javier Actiu
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 2017 URPI SARDA, MIREIA Actiu
Avaluació formativa a través d’e-portafolis: progressant en competències professionals al Grau en Estadística Facultat d'Economia i Empresa 2013 Alcañiz Zanón, Manuela T. Actiu
Avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca. Reducció de l’efecte de l’ansietat a les matemàtiques sobre el rendiment acadèmic Facultat de Psicologia 2012 Nuñez Peña, M.Isabel Actiu
Biblioteca d'aplicacions Shiny en assignatures introductòries d'Estadística Facultat de Biologia 2016 Vegas Lozano, Esteban Actiu
Biblioteca d'aplicacions Shiny per a un primer curs d’Anàlisis de Dades Multivariants Facultat de Biologia 2017 FERRAN REVERTER COMES Actiu
Blended T-BL Facultat de Dret 2016 Font Ribas, Antoni Actiu
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB
Facultat d'Economia i Empresa
Facultat d'Educació
Facultat de Belles Arts
Facultat de Biologia
Facultat de Dret
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Facultat de Filologia
Facultat de Geografia i Història
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Facultat de Química
2015 Rubio Serrano, Laura Actiu
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia Facultat de Geografia i Història 2017 SOLE BARJAU; QUERALT Actiu
Creació d’una aplicació (App) per a la millora de la formació transversal dels estudiants del Grau de Farmàcia en criteris mediambientals Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 2014 Prat Aixela, Josefa Actiu
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Facultat de Geografia i Història 2017 Ida, Mauro Actiu
Títol Facultat Any Coordinació INNOVADOC
Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Facultat de Psicologia 2014 Rumenov Manolov, Rumen Informe final
ACTIVITATS D’APRENENTATGE COL•LABORATIU COM A ESTRATÈGIA DOCENT PER POTENCIAR COMPETÈNCIES TRANSVERSALS I ESPECÍFIQUES. Facultat de Química 2014 Nuñez Burcio, Oscar Informe final
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 2015 Urpi Sarda, Mireia Informe final
Anàlisi crítica i producció de textos acadèmics Facultat de Filologia 2015 Bernat Padro Nieto Informe final
Anàlisis de les capacitats del mòdul Lliçó de Moodle per la formació en les competències de l'aprenentatge basat en problemes (ABP). Facultat de Biologia 2014 Fernández Borràs, Jaume Informe final
Anotación de documentos en línea para el aprendizaje del Derecho internacional Facultat de Dret 2014 Alija Fernandez, Rosa Ana Informe final
Aplicació de la metodologia d’estudi de casos a l’assignatura Anàlisi Instrumental del Grau de Química Facultat de Química 2015 Díaz Cruz, Jose Manuel Informe final
Aprenentatge basat en projectes en l’àrea d’electrònica per a Enginyers Biomèdics Facultat de Física 2014 Jordi Colomer Farrarons Informe final
Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 2014 Manzano Cuesta, Anna Informe final
Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle Facultat de Biologia 2014 Calvo Llorca, Miguel Informe final
Avaluació acreditativa del “Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)” als ensenyaments d’enginyeries TICs
Facultat de Física
Facultat de Química
2014 Puig Vidal, Manuel Informe final
Avaluació formativa per a estudiants de primer curs Facultat de Filologia 2015 Gemma López Sánchez Informe final
Classe Invertida (flipped classroom) experiencia en el Grau d'Infermeria Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 2014 Sabater Mateu, Ma. Pilar Informe final
Co-avaluació entre iguals d’assajos en el marc de les assignatures de narrativa en anglès Facultat de Filologia 2014 Bosch Vilarrubias, Marta Informe final
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Facultat de Psicologia 2014 Rodríguez Ferreiro,Javier Informe final
Creació de continguts docents Multimodals: la integració del text i la veu com a suport a la lectura Facultat de Dret 2014 Satorras Fioretti,Rosa M. Informe final
Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història Facultat de Geografia i Història 2014 Comas Via, Mireia Informe final
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 2014 Torres Gallardo, Begonya Informe final
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Facultat de Biologia 2015 Mestres Naval, Francisco Informe final
El compromís de l’estudiant com a estratègia per a la millora de l’aprenentatge en l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 2014 Mitjans Arnal, Montserrat Informe final
El joc de l'avaluació continuada! Facultat d'Economia i Empresa 2014 Bernardo Vilamitjana, Mercè Informe final
Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 2013 Pérez Cano,Francisco José Informe final
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Facultat d'Educació 2014 Elias Andreu, Marina Informe final
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 2014 Benedí González, Carles Informe final
Fils conductors : Transversalitat docent i pensament analític a Treball Social Facultat d'Educació 2012 Llobet Estany, Marta Informe final
Implementació de l’avaluació de la competència d’aprenentatge i responsabilitat a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 2013 Halbaut Bellowa, Lyda Informe final
Implementació de tècniques de treball en grup a l’assignatura Biotecnologia Facultat de Química 2014 Bringue Tomas, Roger Informe final
Implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge de conceptes complexos. Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 2014 Campanera Alsina, Josep Maria Informe final
Implementació d’aules virtuals (Blended-Learning) per a l’aprenentatge dels continguts teòrics abans de la realització de pràctiques de laboratori integrades en l’assignatura Operacions Unitàries II 2016 Labanda Angulo, Jorge Informe final
Incorporació dels aprenentatges que aporten els pallassos d'hospital en la formació del graduat en Medicina. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 2014 Ambrosio Viale, Santiago Informe final
Títol Estat
Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia Actiu
Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari Actiu
Aula MOOC Actiu
Avaluació continuada a Matemàtiques mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Actiu
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA Actiu
Biblioteca d'aplicacions Shiny per a un primer curs d’Anàlisis de Dades Multivariants Actiu
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia Actiu
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Actiu
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives Actiu
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Actiu
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 Actiu
El cas pràctic: un camí "d'anada i tornada" en l'aprenentatge del Dret de Consum Actiu
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química Actiu
ELABORACIÓ D’ENTRADES AMB CONTINGUTS DE GÈNERE PER PUBLICAR EN WIQUIPEDIA/WIKIPEDIA Actiu
Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida Actiu
Estratègies d'aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l'autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative Actiu
Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster Actiu
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Actiu
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Actiu
Física computacional: un laboratorio de programación colaborativa Actiu
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Actiu
Gestió de grans grups en les tutories dels Treballs de Fi de Grau a Història Contemporània. Actiu
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Actiu
Implantació de l’aprenentatge basat en problemes i projectes, i adopció del software lliure R en les assignatures amb contingut quantitatiu de 3r i 4rt curs del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Actiu
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Actiu
Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval Actiu
Introducció dels telèfons mòbils en la docència sobre Economia del Sector Públic Actiu
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. Actiu
La autoevaluación, herramienta para favorecer la autoconsciencia del aprendizaje. Actiu
La lectura de clàssics en l'actualitat Actiu
La participació dels estudiants en el procés d'avaluació Actiu
Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània Actiu
Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències Actiu
L’APRENENTATGE DEL DRET CIVIL DE LA PERSONA A PARTIR DE LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTIQUES VINCULADES A SITUACIONS REALS Actiu
L’aula invertida al Grau d’Estudis Anglesos Actiu
L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant Actiu
L’ensenyament de l’estadística a través del flipped classroom Actiu
L’ús d’apps de telèfon mòbil per a la consolidació de conceptes abstractes de percepció auditiva. Actiu
Pràctiques de feedback participat per a la millora del rendiment a l’assignatura Farmàcia Galènica I Actiu
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Actiu
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Actiu
Revisió de rúbriques d'avaluació i altres propostes de millora del TFG a Gestió i Administració Pública Actiu
Sistema de feedback basat en els errors més freqüents en l’assignatura Dissenys de Recerca Actiu
Video Tutorial de Estadistica Aplicada a las Relaciones Laborales Actiu
“Visions biculturals”: activitats d’aprenentatge servei als Estudis Àrabs Actiu
Títol Estat
Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia). Actiu
Aplicació de millores en la metodologia d’estudi dels alumnes de primer curs del grau d’Estudis Literaris a través del treball col·laboratiu Actiu
Aprendre ensenyant i ensenyant a aprendre la pronúncia del català: una proposta d’Aprenentatge Servei i de tutorització entre iguals en estudiants anglòfons i estudiants del grau de Filologia catalana de la UB Actiu
Aprenentatge Basat en la Discussió aplicat a una assignatura de dret a ADE (ABL)
Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria Finalitzat
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Actiu
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Actiu
Biblioteca d'aplicacions Shiny en assignatures introductòries d'Estadística Actiu
Blended T-BL Actiu
Disseny de rúbriques per a l’avaluació de consultes guiades a corpus online sobre qüestions de llengua i lingüística alemanyes Actiu
Disseny i implementació de tasques d'avaluació formativa a l'assignatura "Teatre britànic contemporani: noves tendències" Finalitzat
El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat. Actiu
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Actiu
Estàs preparat per treballar en el laboratori? Finalitzat
Identificació dels factors que incideixen en l'abandonament dels estudiants de la Facultat de Filologia Actiu
Implementació d’aules virtuals (Blended-Learning) per a l’aprenentatge dels continguts teòrics abans de la realització de pràctiques de laboratori integrades en l’assignatura Operacions Unitàries II Finalitzat
Innovant en la matèria d’acció socioeducativa en els estudis de pedagogia i d’educació social: la resolució de casos Actiu
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Actiu
La introducció a les polítiques públiques a partir del treball deductiu amb casos Actiu
Materials audiovisuals en el context educatiu Actiu
Millora de la implicació de l’alumne en Disseny i Síntesis de Sistemes Digitals fent ús d’eines d’avaluació continuada i debats en grup Actiu
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Actiu
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Finalitzat
P2P4L2L (Peer to Peer for Learning to Learn) Actiu
Portfoli de pràctiques a l'aprenentatge de coneixements mèdics Actiu
Projecte d’innovació docent per la millora de la coordinació tutor-empresa-estudiant de l’assignatura Pràctiques Externes del Màster Oficial de Direcció d’Empreses de l’Esport Actiu
Projecte d’integració curricular de la simulació d’alta fidelitat en el Grau d’Infermeria Actiu
Recerca efectiva i expressió oral i escrita a l'assignatura "Poesia Britànica" Actiu
Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge. Actiu
Traducció solidària Actiu
Títol Estat
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Finalitzat
Anàlisi crítica i producció de textos acadèmics Finalitzat
Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano Finalitzat
Análisis de pseudociencias en el aula para promover el pensamiento crítico Actiu
Aplicació de la metodologia d’estudi de casos a l’assignatura Anàlisi Instrumental del Grau de Química Finalitzat
Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn Finalitzat
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Actiu
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Finalitzat
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Actiu
Aprenentatge entre iguals: Mentre tu aprens jo consolido els meus coneixements Actiu
Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Actiu
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Actiu
Avaluació formativa per a estudiants de primer curs Finalitzat
Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Finalitzat
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Actiu
CREACIÓ D'UN PROTOCOL PER A LA RESOLUCIÓ DEL CAS PENAL Finalitzat
Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. Actiu
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Finalitzat
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Actiu
El portafolis de pràctiques externes del màster d'accés a l'advocacia Finalitzat
El programa d'Aprenentatge-servei en el Grau de Treball Social Actiu
Elaboració d'un glossari sintàctico-semàntic Actiu
Els Estudis de Filologia: Ocupabilitat i Projectes Professionals Actiu
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Finalitzat
Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals
Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals Finalitzat
Ensenyant a la inversa Actiu
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Finalitzat
Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica Actiu
Estratègies de millora de la qualitat del retorn entre iguals en el procediment de la valoració per parelles al Grau de Treball Social Actiu
Estratègies narratives per afavorir l'aprenentatge del pensament complex Actiu
Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas Actiu
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Actiu
Formació dels Professionals de la Sociologia basada en Recerca i Impacte Social Actiu
Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació Finalitzat
Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” Actiu
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Finalitzat
L'aprenentatge del Dret en anglès: una experiència pilot de millora en l'aprenentatge i en l’avaluació simultanis dels continguts jurídics i de la competència lingüística Finalitzat
La capacitat en el Dret civil Finalitzat
La competència informacional en el grau de Psicologia. Actiu
La perspectiva de gènere en la pràctica docent d´assignatures d’Història i d’Economia a diferents graus. Actiu
L’ús de les TICs per la millora del seguiment en la preparació dels exàmens finals Actiu
Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor Actiu
Moodle como herramienta de soporte para el desarrollo de los TFG (Module Book) Finalitzat
Nova estratègia formativa per a l'adquisició i avaluació de competències específiques dels estudiants de Farmàcia en el servei professional farmacèutic relacionat amb els medicaments complexos Actiu
Optimització de l’ús que fa l’alumnat del campus virtual Moodle Finalitzat
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Actiu
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Actiu
Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB) Actiu
Proposta de creació d’un nou Grau d’Escriptura i Creació Literària Finalitzat
Proyecto piloto de Aprendizaje Servicio Universidad de Barcelona y CiberCaixa hospitalaria Finalitzat
Replantejament del sistema d'avaluació de Gramàtica descriptiva de l'anglès I Actiu
Teixint identitats professionals. Autoconeixement i Treball Social Actiu
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Actiu
Tutoria entre iguals d’escriptura acadèmica en alemany llengua estrangera Finalitzat
Tutories de competència intercultural per a la mobilitat internacional (alemany) Actiu
ViquiPsicologia: L'ús de la Viquipèdia per a la millora de la competència comunicativa per escrit Actiu
Títol Estat
Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Finalitzat
ACTIVITATS D’APRENENTATGE COL•LABORATIU COM A ESTRATÈGIA DOCENT PER POTENCIAR COMPETÈNCIES TRANSVERSALS I ESPECÍFIQUES. Finalitzat
Activitats formadores programades i competències adquirides Finalitzat
Actuacions docents per a la millora en l’aprenentatge autònom i rendiment acadèmic de l’alumne en l’àmbit de la Petrologia Actiu
Anàlisis de les capacitats del mòdul Lliçó de Moodle per la formació en les competències de l'aprenentatge basat en problemes (ABP). Finalitzat
Anotación de documentos en línea para el aprendizaje del Derecho internacional Finalitzat
Aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en Equips” i Aula Invertida per a la millora de l’aprenentatge en els Grups d'Intensificació de l'Estudi (GIE) de les assignatures de Teoria Econòmica. Finalitzat
Aplicació de vídeos a la docència d’economia per a no economistes Actiu
Aprenentatge actiu: aplicació d’ABP i EdP en les assignatures d’Adquisició de l’anglès com a segona llengua I i II Finalitzat
Aprenentatge basat en casos de l’entorn professional: estimació i determinació de propietats d’interès ambiental i farmacològic Finalitzat
Aprenentatge basat en projectes en l’àrea d’electrònica per a Enginyers Biomèdics Finalitzat
Aprenentatge de la competència de presentació i comunicació oral Finalitzat
Aprenentatge de Matemàtiques en els graus d’Economia i Empresa utilitzant GeoGebra i Wiris Actiu
Aprofundiment de les experiències de diàleg intergeneracional com a espais d'adquisició de competències en el grau de psicologia Finalitzat
Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) Finalitzat
Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle Finalitzat
Avaluació acreditativa del “Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)” als ensenyaments d’enginyeries TICs Finalitzat
Capacitació dels estudiants de Farmàcia com agents educadors de la salut per a la població adulta de Catalunya. Una innovació de les assignatures Promoció de la Salut i Estades en Pràctiques Tutelades de la Facultat de Farmàcia.
Classe Invertida (flipped classroom) experiencia en el Grau d'Infermeria Finalitzat
Co-avaluació entre iguals d’assajos en el marc de les assignatures de narrativa en anglès Finalitzat
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Finalitzat
Competències transversals a la Universitat de Barcelona (Grup de Treball) Finalitzat
Creació de continguts docents Multimodals: la integració del text i la veu com a suport a la lectura Finalitzat
Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història Finalitzat
Creació d’una aplicació (App) per a la millora de la formació transversal dels estudiants del Grau de Farmàcia en criteris mediambientals Actiu
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Finalitzat
Desplegament de les competències transversals a l’ensenyament de Gestió i Administració Pública Actiu
Disseny i renovació del material docent de les assignatures de textos de primer i segon curs de lʹàrea de filologia llatina del grau de filologia clàssica Finalitzat
DOCOFAM. Dones, Control Penal i Família Finalitzat
El compromís de l’estudiant com a estratègia per a la millora de l’aprenentatge en l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I Finalitzat
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Finalitzat
El joc de l'avaluació continuada! Finalitzat
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS PSICOSOCIALES POR PARTE DEL ALUMNADO Finalitzat
Ensenyament de la fonètica del català com a llengua estrangera. Observació de l’impacte del web Guies de pronunciació del català en assignatures de llengua oral. Finalitzat
Estratègies per afavorir l’aprenentatge autònom de l’estudiant Actiu
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Finalitzat
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Finalitzat
EXPERIÈNCIA EDUCATIVA ESCOLAR O COMUNITÀRIA: DESCOBRIR, ANALITZAR I COMPARTIR. Actiu
FAAMEF: Facilitant l’aprenentatge autònom sobre metodologies de recerca feminista Actiu
Histoflash II Finalitzat
Implementació de tècniques de treball en grup a l’assignatura Biotecnologia Finalitzat
Implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge de conceptes complexos. Finalitzat
Incorporació dels aprenentatges que aporten els pallassos d'hospital en la formació del graduat en Medicina. Finalitzat
Innovació tecnològica i lingüística a l'entorn del web RomanicaIntercom
Inter pares. Formació entre iguals al Grau de Treball Social Finalitzat
INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA DE L’ADQUISICIO DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER PART DELS ESTUDIANTS DE FARMÀCIA: APLICACIÓ AL SERVEI PROFESSIONAL FARMACÈUTIC DELS SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ Finalitzat
Introducció del debat competitiu en l’aprenentatge d’Economia al grau de Relacions Laborals Finalitzat
La carpeta d'aprenentatge com a eina d'avaluació per competències Finalitzat
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Finalitzat
La mejora del rendimiento académico a través de la tutorización y evaluación de los TFG del Grado de Gestión y Administración Pública Finalitzat
Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi Finalitzat
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Finalitzat
Les rúbriques com instrument d’avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca Finalitzat
L´aprenentatge transversal del Dret civil des de la successió per causa de mort Finalitzat
L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrums Finalitzat
L’ús de qüestionaris amb feedback com a eines d'avaluació per a l’autoregulació de l'aprenentatge en Psicologia de l'Educació als estudis de mestre Actiu
Millora de competències transversals mitjançant el treball col•laboratiu amb wikis Finalitzat
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Finalitzat
Mòdul Pedagògic en un Sistema Tutor Intel·ligent per a predir l’evolució de l’alumnat Finalitzat
NARRATIVES PEDAGÒGIQUES PER A UN APRENENTAGE SIGNIFICATIU EN LA GESTIÓ POSITIVA DEL CONFLICTE (continuació de projecte) Finalitzat
Nous reptes del Dret privat de l’habitatge en la pràctica nacional i transnacional Finalitzat
Nova estratègia de treball col·laboratiu Finalitzat
Portfolio Project: el dossier d’aprenentatge com a mètode d’avaluació Finalitzat
Pràctiques a empreses quimicofarmacèutiques al Grau de Farmàcia Finalitzat
Pràctiques d'Estadística individualitzades integrant R+exams+Sweave en el banc de preguntes Moodle Finalitzat
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Finalitzat
Problemes socials i buits en el recull de dades estadístiques Finalitzat
Prova pilot per al desenvolupament i la implementació de la metodologia POGIL a l'aprenentatge de la Fisiologia Actiu
Què vol dir comunicar-se oralment i per escrit a nivell universitari? Pautes per desenvolupar i avaluar aquesta competència al grau de la Psicologia. Finalitzat
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: incidència en el rendiment acadèmic: seguiment i valoració per part dels estudiants. Actiu
Sistema intel•ligent de suport al Tutor d’estudis Actiu
Ús de metodologies d’eLearning en l’assignatura de Farmacologia dels Graus d’Odontologia i Podologia Actiu
Ús de tecnologies Cloud Computing per a la realització de pràctiques informàtiques amb aplicacions client-servidor
Uso de blogs en el aprendizaje de la asignatura Protección internacional de los derechos humanos Finalitzat
Validació de l’instrument GiOTEI d’avaluació de la Competència Transversal Treball en Equip Finalitzat
Validació del procés i dels instruments d’avaluació de la competència “capacitat aprenentatge i responsabilitat” a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica Finalitzat
Vídeos per a l’aprenentatge inclusiu: disseny d’un flux de treball per a la creació, descripció, publicació i difusió de recursos d’aprenentatge accessibles en format vídeo. Finalitzat
“Jardins per a la salut”: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica Actiu
Títol Estat
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Actiu
Avaluació formativa a través d’e-portafolis: progressant en competències professionals al Grau en Estadística Actiu
Competències transversals en Ciències Socials i Jurídiques Finalitzat
Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip Finalitzat
Implantació d’un sistema d’avaluació continuada de les pràctiques de l’assignatura Genètica Molecuar basat en l’ús de clickers Finalitzat
Implementació de l'aprenentatge basat en equips (TBL) en les assignatures obligatòries de grau de l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments Actiu
Implementació de l’avaluació de la competència d’aprenentatge i responsabilitat a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica Finalitzat
Incorporació d’informació semàntica a l’eina d’ensenyament-aprenentatge en línia “Clause Pattern Database” (CPDB) i aplicació d’aquesta eina a l’aula de Gramàtica Descriptiva de l'Anglès i Lexicologia i Morfologia Anglesa Finalitzat
L'aplicació de les competències transversals en els estudis de grau de la Facultat de Belles Arts Finalitzat
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Finalitzat
Programa tutoria entre iguals Finalitzat
Zones d’invisibilitat a l’avaluació formativa de l’aprenentatge autònom Finalitzat
Títol Estat
Activitats de comunicació escrita als àmbits professionals de la Societat del Coneixement Finalitzat
Adaptació d’un Laboratori Virtual d’Equips Electrònics a l’àrea de l’Enginyeria Biomèdica. Finalitzat
Adequació d'un ensenyament professionalitzador a un aprenentatge participatiu: explicitació de competències a la carpeta UB i campus virtual UB. Finalitzat
Adequació de l’aprenentatge de les competències de disseny i programació de sistemes basats en microprocessadors, a les necessitats de desenvolupament de plataformes reals a la vida laboral d’un enginyer electrònic de nivell europeu. Finalitzat
Adquisició i avaluació de competències en l’àrea de electrònica analògica. Finalitzat
AeL 12 Finalitzat
Alumnat implica(t): Accions Divulgatives sobre els Processos Psicològics Bàsics Finalitzat
Anàlisi descriptiva de l'us que fan del campus virtual Moodle els alumnes del grau de Mestre. Implicacions docents. Finalitzat
Aplicació de nous recursos multimèdia de l'organització cel•lular i tissular animal i vegetal en l'autoavaluació i avaluació continuada en els Graus de la Facultat de Biologia Finalitzat
Aplicació del portafoli digital com a eina per avaluar les competències transversals al Grau de Biotecnologia (Projecte CUBAC) Finalitzat
Data de resolució Tipus Resolució
Novembre 2017 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Octubre 2017 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Març 2017 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Octubre 2016 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Juny 2016 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Març 2016 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Octubre 2015 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Juny 2015 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Març 2015 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Novembre 2014 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Juny 2014 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Març 2014 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació Veure detalls
Febrer 2014 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació (pendent 2013) Veure detalls
Octubre 2013 Procediment obert de gestió de propostes d'innovació (extraordinària 2013) Veure detalls
Setembre 2012 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2012 Veure detalls
Setembre 2011 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2011 Veure detalls
Juliol 2010 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2010 Veure detalls
Octubre 2009 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2009 Veure detalls
Octubre 2008 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2008 Veure detalls
Octubre 2007 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2007 Veure detalls
Setembre 2006 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2006 Veure detalls
Setembre 2005 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2005 Veure detalls
Setembre 2004 Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent PID2004 Veure detalls