Noves propostes d'innovació (Registre)

Per registrar una nova proposta heu de fer servir aquest enllaç:

http://rimda.ub.edu/opid/ 


PROCEDIMENT:

El procediment de registre i presentació de propostes consta de dues fases consecutives:

- FASE 1: PROPOSTA INICIAL

> Permet registrar una versió inicial de la proposta (descripció breu amb dades bàsiques).

> Aquesta versió inicial és valorada per part del RIMDA. Es procedeix a fer arribar una resposta per tal de procedir amb al FASE 2 o reenfocar la proposta, el més aviat possible.

> La fase 1 és oberta. Es poden presentar propostes en aquesta fase durant tot l'any.

- FASE 2: PROPOSTA DEFINITIVA 

> Permet ampliar la versió inicial de la proposta validada ja pel RIMDA (es requereix una descripció més àmplia que a la FASE 1). 

> Un cop complimentada, el docent responsable decideix presentar-la per a la seva avaluació seguint el calendari establert de reunions de la Comissió avaluadora (CAIDUB).

Documents de referència

Podeu consultar tota la documentació de referència sobre el procediment de gestió de les propostes i projectes d'innovació docent que desenvolupa el RIMDA dins la secció Documents de referència PROJECTES d'aquest web (menú superior).

Requisits pel registre de les propostes:

- Les propostes no han d'haver estat presentades a cap convocatòria de millora i innovació docent anterior, excepte en el cas que es tracti de la continuació o ampliació de projectes ja concedits,on s'han d'incloure i posar de manifest les noves actuacions a desenvolupar.

- El responsable de la proposta ha de ser Personal Docent i Investigador de la UB.

 

Avaluació de les propostes presentades

Els responsables de l'avaluació de les propostes són els membres de la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent de la UB (CAIDUB)

Els criteris que permeten a la Comissió validar les propostes com a Projecte d'Innovació Docent es poden consultar en aquest enllaç