Sol·licitud d'ajut per ASSISTÈNCIA a congressos, jornades, seminaris, o similars sobre activitats d'innovació docent

IMPORTANT: consulteu el document de referència per la sol·licitud d'aquests ajuts: 

Ajuts per a la difusió d'actuacions d'innovació docent (document) 

Ompliu el camps requerits en aquest formulari.