Localització

     

PLAÇA UNIVERSITAT. EDIFICI HISTÒRIC

 

ENTRADA: PORTA PRINCIPAL FACULTAT DE MATEMÀTIQUES

 

      

Escala de Gerència

>

>

Segon Pis   Passadís esquerre   Segon despatx a mà dreta