GRUPS D'INNOVACIÓ DOCENT RECONEGUTS

S’entenen com a grups d’innovació docent de la Universitat de Barcelona a aquells grups de docents constituïts amb la finalitat de generar i mantenir iniciatives d'innovació docent en el seu context mitjançant el desenvolupament de projectes d'innovació docent i la difusió dels seus resultats i activitats. Les actuacions del grup s'orienten a l'assoliment dels objectius específics definits pel propi grup i s'ajusten a les línies d'innovació docent establertes pel VRDOA.


Resolució de l'acreditació de GIDC2016:

Podeu consultar en aquestes taules el resultat del procés d'acreditació dels grups reconeguts.

En aquesta altra taula (Grups amb finançament) podeu consultar el llistat dels 40 GIDC que rebran ajut econòmic anual per part del Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica com a conseqüència de la puntuació obtinguda en el procés d'acreditació.

Categoria: Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUP Descripció Coordinacióicona d'ordenació Categoria
gireUBee Grup d’innovació i recerca docent universitària basada en l’àmbit de l’economia i l’empresa Adillon Boladeres, Romà Jordi Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GAMFIF2013 Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia Amat Miralles , Concepció Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDMIM Grup d’Innovació Docent en Màrqueting i Investigació de Mercats Argila Irurita, Ana Mª Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GI-GRIMS Grup d’Innovació de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries Aulinas Juncà, Meritxell Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Trans@net Grup d'Innovació Docent en transdisciplinarietat i aprenentatge a Treball Social Bañez Tello, Tomasa Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDQACCS Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut Barbosa Torralbo, José Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDHEPSUB Grup d’Innovació Docent en Història Econòmica, Política i Social Blasco Martel, Yolanda Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EiA-MEFA Noves metodologies per l'ensenyament i aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial Boj del Val, Eva Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
mathEopt Innovació docent en Matemàtica Econòmica i Optimització Boncompte Pons, Mercè Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PSICOINVEST Millora de la docència en dissenys i tècniques d’investigació psicològica Bono Cabré, Roser Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
HESP_LAT Hesperia Latina Borrell Vidal, Esperança Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENAPFISIO Ensenyar a Aprendre Fisiologia Cambras Riu, Trinitat Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia Cano García, Elena Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FONCAT Grup d'innovació docent en Fonètica Catalana Carrera Sabaté, Josefina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ORIENTA'M ORIENTA'M Castrechini Trotta, Angela A. Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
QISU Química a la interfase secundària universitat Centellas i Masuet, Francesc A. Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPE2000 Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació Coll Salvador, César Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CEFOCID-Copolis Centro de Formación Continua e Innovación Docente (Grupo Internacional e Interuniversitario “Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social) Collado Sevilla, Ana Antonia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDEES-TIC IDEES Innovació Docent en Ensenyament d'Enginyeries TICs Colomer Farrarons, Jordi Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEI-UB Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos Costa Cuberta, Mercè Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials Cruells Cadevall, Montserrat Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID-HALUB Grup d'Innovació Docent en Hisenda Autonòmica i Local De Gispert Brosa, Cristina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent per a l'anàlisi sociològica de la realitat educativa i social Elias Andreu, Marina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDED Grup d’Innovació Docent en Economia per als ensenyaments de Dret Escardíbul Ferrà, Josep-Oriol Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Innova-the Grup d’Innovació Docent “Innova-the” Escofet Roig , Anna Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MICOMFAR Grup d’innovació per a la millora de les competències professionals al Grau de Farmàcia Escolano Mirón, Carmen Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GrInDoFi Grup d'Innovació de la Docència de Fisiologia Fernández Borràs, Jaume Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIKASTEIA DIKASTEIA Font Ribas, Antoni Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
InterRomània Multilingüisme i intercomprensió en llengües romàniques Garcia Castanyer, Maria Teresa Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAIFAR Grup d'Innovació Docent en Anàlisi Instrumental Farmacèutic García López, Mª Luisa Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ELECTRA2000 Grup d’Innovació Docent Consolidat Electra Gilabert Barberà , Pau Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INQUMASE Innovació en Qualitat, Medi Ambient i Seguretat en la Docència de la Facultat de Química Giménez Farreras, Jaume Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ORFILA Grup d’Innovació Docent Gómez Catalán, Jesús Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
LLETRAD Lletra de dona González Fernández, Helena Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST GRUP D’INNOVACIÓ PER L’APRENENTATGE DE L’ESTADÍSTICA EN SALUT Guàrdia Olmos, Joan Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
VR-PSY Grup d’Innovació per a la Millora de la Docència en Psicologia Clínica i de la Salut Gutiérrez Maldonado, José Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDTF2013 Grup d'Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF) Halbaut Bellowa, Lyda Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDAGA'T Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació Hernández Hernández, Fernando Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Enginyeria de la reacció química Iborra Urios, Montserrat Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDOMAIN Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica Igual Muñoz, Laura Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC_GraLiAn GIDC_Gramàtica i Lingüística Anglesa Laso Martín, Natalia Judith Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID INTERMÁSTER GRUP D’INNOVACIÓ DOCENT INTERDISCIPLINAR EN MASTERS Llanes Ordóñez, Juan Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDCCFFII Innovació Docent Ciències Fisiològiques II Manzano Cuesta, Anna Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FARCLINAF Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica Mariño Hernández, Eduardo L. Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Photon-ID Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica Martín-Badosa, Estela Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ARTINNOVA Grup d'innovació docent consolidat per a la millora de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts Mauri Luján, Anna Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC-ODAS Observatorio sobre la Didáctica de las Artes Menéndez Varela, José Luis Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID-InnovaSEIS Grup d’Innovació Docent- Innovació en Salut, Educació i Inclusió Social Molina Garuz , Mª Cruz Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ART_PRO&DOC Art, professió i docència Morell Rovira, Jordi Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINDEPP Grup d'Innovació Docent en Economies i Polítiques Públiques Nonell Torres, Rosa Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GDPRIVAT Grup d'innovació docent Dret Privat Panero Oria, Patricia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
TRANS.EDU Grup transversal d'innovació docent sobre aprenentatge autònom Parcerisa Aran, Artur Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
e-Lindo e-Lindo Peiró Martínez , Francesca Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ANDES Anàlisi de Dades en Economia i Empresa Pérez Marín, Ana María Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ULD-FARMÀCIA Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia Prat Aixelà, Josefina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
AVS Grup d’Anatomia Virtual i de Simulació Prats Galino, Alberto Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC_DLL Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura Prats Ripoll, Margarida Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI Puig Llobet, Montserrat Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDDCE Grup d'Innovació Docent de Didàctica de les Ciències Puigcerver Oliván, Manel Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües Pujolà Font, Joan-Tomàs Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PRAXIS PRAXIS. Grup del Practicum de Pedagogia Rajadell Puiggròs, Núria Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDAGAnglès Innovació Docent i la seva Avaluació al Grau d´estudis Anglesos Renes, Martin Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Adaptabit Grup de treball dedicat a l'accessibilitat digital en docència, recerca i innovació docent Ribera Turró, Mireia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'Innovació Docent en Psicologia del Desenvolupament Rivero García, M. Magdalena Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID-PSISOCIAL Grup d’Innovació Docent en Psicologia Social Rodríguez Carballeira, Álvaro Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d’Innovació Docent en Comunicació Audiovisual GID-CAV Romeo Delgado, Marina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPIASC Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut Sánchez González, Silvia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CTAEDIUM [contra] TAEDIUM, Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica Sancho Planas, Marta Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IdM@ti Innovación docente en Materiales Interuniversitaria Segarra Rubí, Mercè Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Formació Docent i Innovació Pedagògica Serrat Antolí, Núria Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIBAF Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les ciències Farmacèutiques Simon Pallisé, Joan Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC_GAP Grup d'Innovació Docent Consolidat de Gestió i Administració Pública Solé Català, Marina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEP-UB Grup d'Innovació Docent d'Econometria a la Pràctica Suriñach Caralt, Jordi Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d’Innovació i Millora de l’Àrea de Mètodes del Departament MIDE Torrado Fonseca, Mercedes Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDOE-UB Grup d’Innovació Docent en Organització d’Empreses Triadó Ivern, Xavier M. Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Statmedia Statmedia Vegas Lozano, Esteban Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPCOMBELL Grup d'Educació i d'Avaluació de la Competència Clínica a Bellvitge Villalonga Vadell, Rosa Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ACOPI-UB Aprenentatge de Competències Professionals en Infermeria Viñas Llebot, Helena Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Categoria: Grup Innovació Docent (GID)
GRUP Descripció Coordinacióicona d'ordenació Categoria
GIDAdEnA Grup d’innovació docent en Adquisició i Ensenyament de l’anglès Barón Parés, Júlia Grup Innovació Docent (GID)
ADIP Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals Bonet Pérez, Jordi Grup Innovació Docent (GID)
CRAC CONSTRUCCIÓ DEL RELAT EN L’ART CONTEMPORANI Coll Florit, Antònia Grup Innovació Docent (GID)
NOVEDUSOC GRUP INNOVACIÓ DOCENT D’EDUCACIÓ SOCIAL Ferrer Cervero, Virginia Rosa Grup Innovació Docent (GID)
GID-MAEF GID en Metodologies Actives per a la Formació del Professorat en Educació Física Francesc Buscà Donet Grup Innovació Docent (GID)
GINMAD Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina Gomar Sancho, Carmen Grup Innovació Docent (GID)
ATESI Art, Territori, Estratègia Docent, Sostenibilitat i Intervenció Social Grau Costa, Eulàlia Grup Innovació Docent (GID)
G·IDEA-UB Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses Guitart Tarrés, Laura Grup Innovació Docent (GID)
CBP Coordinació Pràcticums i TFG Biologia Gustavo A. Llorente Grup Innovació Docent (GID)
QuiFiExp Química Física Experimental Ignés Mullol, Jordi Grup Innovació Docent (GID)
EST-EMPRESA Estadística en el món empresarial Marín Feria, Susana Grup Innovació Docent (GID)
GIDÈTICA Grup d’innovació docent en ètica Mauri Álvarez, Margarita Grup Innovació Docent (GID)
NEAQA NOVES ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE EN QUÍMICA ANALÍTICA Núñez Burcio, Oscar Grup Innovació Docent (GID)
DHIGECS Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials Prats Cuevas, Joaquim Grup Innovació Docent (GID)
PULCHRUM Grup d'innovació docent en els tallers de Belles Arts: tradició i contemporaneïtat Quilez Cepero, Natalia Grup Innovació Docent (GID)
GID-BBM Grup d'Innovació Docent de Bioquímica i Biologia Molecular Ramírez i Sunyer, Ignasi Grup Innovació Docent (GID)
GIDTAAVE Grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia Rubert Adelantado, Glòria Grup Innovació Docent (GID)
IPCyS INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLINICA I DE LA SALUT Saldaña García, Carmina Grup Innovació Docent (GID)
Biocultura Biologia i Cultura: Diversitat humana i evolució Turbon Borrega, Daniel Grup Innovació Docent (GID)
NUTRICIO-P-IDR Grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsable. Urpi Sarda, Mireia Grup Innovació Docent (GID)
PRORETORN Cicle De Retorn / Processos d'aprenentatge. Retorn d'experiències Vila Pou, Eva Grup Innovació Docent (GID)