GRUPS D'INNOVACIÓ DOCENT AMB AJUT ECONÓMIC

Podeu consultar el llistat dels 40 GIDC que per la seva activitat acreditada rebran l'ajut anual establert pel Vicerectorat de Política Docent i Lingüística els anys 2013 i 2014.

GRUP Descripció Coordinacióicona d'ordenació Categoria
gireUBee Grup d’innovació i recerca docent universitària basada en l’àmbit de l’economia i l’empresa Adillon Boladeres, Romà Jordi Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDQACCS Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut Barbosa Torralbo, José Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PSICOINVEST Millora de la docència en dissenys i tècniques d’investigació psicològica Bono Cabré, Roser Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FONCAT Grup d'innovació docent en Fonètica Catalana Carrera Sabaté, Josefina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPE2000 Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació Coll Salvador, César Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CEFOCID-Copolis Centro de Formación Continua e Innovación Docente (Grupo Internacional e Interuniversitario “Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social) Collado Sevilla, Ana Antonia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDEES-TIC IDEES Innovació Docent en Ensenyament d'Enginyeries TICs Colomer Farrarons, Jordi Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEI-UB Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos Costa Cuberta, Mercè Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials Cruells Cadevall, Montserrat Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Innova-the Grup d’Innovació Docent “Innova-the” Escofet Roig , Anna Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GrInDoFi Grup d'Innovació de la Docència de Fisiologia Fernández Borràs, Jaume Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NOVEDUSOC GRUP INNOVACIÓ DOCENT D’EDUCACIÓ SOCIAL Ferrer Cervero, Virginia Rosa Grup Innovació Docent (GID)
DIKASTEIA DIKASTEIA Font Ribas, Antoni Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CILLENDO Ciències del llenguatge i docència Garachana Camarero, Mar Grup no reconegut
GIDAIFAR Grup d'Innovació Docent en Anàlisi Instrumental Farmacèutic García López, Mª Luisa Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ELECTRA2000 Grup d’Innovació Docent Consolidat Electra Gilabert Barberà , Pau Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INQUMASE Innovació en Qualitat, Medi Ambient i Seguretat en la Docència de la Facultat de Química Giménez Farreras, Jaume Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ORFILA Grup d’Innovació Docent Gómez Catalán, Jesús Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST GRUP D’INNOVACIÓ PER L’APRENENTATGE DE L’ESTADÍSTICA EN SALUT Guàrdia Olmos, Joan Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDAGA'T Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació Hernández Hernández, Fernando Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDOMAIN Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica Igual Muñoz, Laura Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FARCLINAF Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica Mariño Hernández, Eduardo L. Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ARTINNOVA Grup d'innovació docent consolidat per a la millora de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts Mauri Luján, Anna Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC-ODAS Observatorio sobre la Didáctica de las Artes Menéndez Varela, José Luis Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID-InnovaSEIS Grup d’Innovació Docent- Innovació en Salut, Educació i Inclusió Social Molina Garuz , Mª Cruz Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GDPRIVAT Grup d'innovació docent Dret Privat Panero Oria, Patricia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
e-Lindo e-Lindo Peiró Martínez , Francesca Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ANDES Anàlisi de Dades en Economia i Empresa Pérez Marín, Ana María Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ULD-FARMÀCIA Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia Prat Aixelà, Josefina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
AVS Grup d’Anatomia Virtual i de Simulació Prats Galino, Alberto Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC_DLL Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura Prats Ripoll, Margarida Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI Puig Llobet, Montserrat Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües Pujolà Font, Joan-Tomàs Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Adaptabit Grup de treball dedicat a l'accessibilitat digital en docència, recerca i innovació docent Ribera Turró, Mireia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'Innovació Docent en Psicologia del Desenvolupament Rivero García, M. Magdalena Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID-PSISOCIAL Grup d’Innovació Docent en Psicologia Social Rodríguez Carballeira, Álvaro Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d’Innovació Docent en Comunicació Audiovisual GID-CAV Romeo Delgado, Marina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Formació Docent i Innovació Pedagògica Serrat Antolí, Núria Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIBAF Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les ciències Farmacèutiques Simon Pallisé, Joan Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPCOMBELL Grup d'Educació i d'Avaluació de la Competència Clínica a Bellvitge Villalonga Vadell, Rosa Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)