Documents de referència sobre la gestió de Grups d'Innovació Docent (GID)

- Procediment obert de gestió i reconeixement d’actuacions de millora i innovació docent. http://rimda.ub.edu/procediment

- Model de gestió (reconeixement, avaluació i acreditació) dels grups d’innovació docent de la UB. http://rimda.ub.edu/modelgrups

- Catàleg de línies d’innovació docent (VRDOA). http://rimda.ub.edu/cataleg

- Acceptació de Nou Grup d’Innovació Docenthttp://mid.ub.edu/webpmid/sites/default/files/acceptacioNouGrup.pdf 

- Procediment per obtenir espai web de GID/GIDC. http://mid.ub.edu/webpmid/webgidc

- Manual de l'aplicatiu d'avaluació dels GID/GIDC pel trienni 2013-2015. Descarregar manual