Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Vídeos per a l’aprenentatge inclusiu: disseny d’un flux de treball per a la creació, descripció, publicació i difusió de recursos d’aprenentatge accessibles en format vídeo.

Coordinació: 
Centelles Velilla, Miquel Angel
Participants: 
Mireia Ribera Turró, Marina Salse Rovira, Andreu Sulé Duesa, Miquel Térmens Graells, Inmaculada Rodríguez Santiago
Departament: 
Departament de Biblioteconomia i Documentació
Ensenyament/s: 
Grau d'Informació i Documentació, Màster en Gestió de continguts digitals
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Facilitar al professorat la creació i descripció de recursos d’aprenentatge accessibles, seguint criteris i requeriments d’eficàcia i eficiència, i la seva difusió  en diferents contextos de publicació, cerca i ús. Facilitar als estudiants amb discapacitats de la Universitat de Barcelona, i d’altres entorns, la localització i accés a recursos d’aprenentatge adaptats a les seves condicions específiques. Millorar la visibilitat universal dels recursos d’aprenentatge creats pel professorat de la Universitat de Barcelona i del Dipòsit digital de la UB.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/016
Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
Adaptabit