TRANS.EDU

Grup transversal d'innovació docent sobre aprenentatge autònom

El grup estudia i desenvolupa projectes d'innovació docent transversals relacionats amb el procés d'aprenentatge autònom de l'estudiant universitari.Les principals línies de treball són les següents:

a) Avaluació continuada

b) Innovació metodològica

c) Transversalitat de les innovacions docents (contrast entre assignatures de diferents titulacions i centres)

Els principals objectius del grup són:

1. Establir models de bones pràctiques afavoridors de l'aprenentatge autònom de l'estudiant

2. Establir un sistema de ganatina de qualitat que fomenti l'aprenentage autònom de l'estudiant i que sigui coherent i sostenible

Coordinació: 
Parcerisa Aran, Artur
Membres del grup: 
Antoni Vallés Segalés
Jordi Ortín Rull
Montserrat Busquets Avió
Maria Victòria Girona Brumós
Max Turull Rubinat
Ernest Abadal Falgueras
Rosa Maria Nonell Torres
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/143
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa

Projectes del Grup

2014PID-UB/070
Girona Brumos, Ma. Victoria