PSICOINVEST

Millora de la docència en dissenys i tècniques d’investigació psicològica

Te per objectiu facilitar la docència dels continguts metodològics de l’ensenyament de Psicologia, emprant tècniques docents innovadores i recursos multimedia (pàgines web, internet, CDs interactius, etc.)

Paraules clau:
Dissenys i tècniques d'investigació psicològica, tecnologies de la informació i comunicació, sistema europeu de crèdits transferibles, innovació docent, mesura i avaluació.

Coordinació: 
Bono Cabré, Roser
Membres del grup: 
Ángel Blanco Villaseñor
Georgina Guilera Ferre
Maite Barrios Cerrejón
José Luís Losada López
Juana Gómez Benito
M. Victoria Carreras Archs
M. Isabel Núñez Peña
M. José Blanca Mena
M. Teresa Anguera Argilaga
Rafael Alarcón Postigo
Departament: 
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa