NUTRICIO-P-IDR

Grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsable.

El grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsables (NUTRICIO-P-IDR) té com a objectiu millorar els aprenentatges i l’adquisició de competències relacionades amb la nutrició pràctica. Per tant, que a través de les activitats docents desenvolupades en nutrició pràctica pretenem que els estudiants arribin a ser més competents, reflexius, amb capacitat crítica i científica i d’adaptació als canvis en funció de les necessitats de la societat. A més a més, pretenem alinear la innovació docent i els resultats obtinguts amb valors de la societat.

En els darrers 3 anys hem dut a termes diferents accions de millora. 

-Ens han concedit 2 PROJECTES D’INNOVACIÓ DOCENT, ambdós concedits pel RIMDA. Un ja està finalitzat i l’altre concedit aquest any 2017.
-Respecte als congressos docents: 1 CONFERENCIA ORAL INVITADA, 2 CONFERENCIES ORALS, 4 POSTERS A CONGRESOS NACIONALS I 1 A CONGRES INTERNACIONAL.
-Hem organitzat dins del grup d’innovació docent 1 jornada de innovació docent i hem dirigit 1 CURS ICE DE FORMACIÓ.
-Tenim varies publicacions docents: 1 publicació a revista indexada (FEM scimago Q3), 1 proceeding internacional EDULEARN16 IATED, 1 publicació a INNOVADOC
-Hem creat 1 document de material docent per l’alumnat.
-Hem obtingut 1 premi per la millor presentació oral (Premi Coloma Barbé, 9a Trobada de Professorat de Ciències de la Salut)

Coordinació: 
Urpi Sarda, Mireia
Membres del grup: 
Montserrat Illan
Xavier Torrado
Andreu Farran
Maria Antonia Lizarraga
Rafael Llorach Asuncion
Cristina Andres Lacueva