NOVEDUSOC

GRUP INNOVACIÓ DOCENT D’EDUCACIÓ SOCIAL

L’objecte fonamental del treball de NOVEDUSOC és el de generar i mantenir iniciatives d’innovació docent en el seu context mitjançant el desenvolupament de projectes d’innovació docent i la difusió dels seus resultats i activitats. Des d’aquest prisma, NOVEDUSOC orienta les seves actuacions a l’assoliment dels seus objectius específics: 

- Millorar la docència universitària i l’aprenentatge dels estudiants d’Educació Social a partir del intercanvi i la col·laboració mutua entre les persones docents i el coneixement d'altres realitats i experiències.

- Visibilitzar iniciatives, experiències, accions programades i desenvolupades per a millorar la qualitat i introduir bones pràctiques afavoridores de l’aprenentatge tant dels estudiants com dels docents del grau d’Educació Social. .

- Generar sinèrgies entre professorat, estudiants i agents socials que facilitin nous models d’aprenentatge col·laboratiu i sostenible, obert a tota la comunitat educativa.

Coordinació: 
Ferrer Cervero, Virginia Rosa
Membres del grup: 
Maria Padros Cuxart
Josep Maria Garcia-Borés Espi
Olga Elena Cabrera Santacana
Moisés Carmona Monferrer
Maria Jesus Igual Calvo
Eduard Elosegui Mancisidor
Alejandra Montané López
Mercedes D. Rios Hernandez
Carlos Antonio Sánchez-Valverde Visús
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa