NOUS GRUPS D'INNOVACIÓ (REGISTRE)

Mitjançant el procediment que aquí es desenvolupa, el rimda gestionarà amb els responsables de NOUS GRUPS D'INNOVACIÓ la seva petició de reconeixement.

Podeu consultar el MODEL DE GESTIÓ (RECONEIXEMENT, AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ) DELS GRUPS D’INNOVACIÓ DOCENT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA  on s'explicita també el procediment de gestió per a NOUS GRUPS.

Trobareu aquest document i la resta de documents de referència a la secció DOCUMENTS DE REFERÈNCIA (GRUPS) d'aquest web.

FORMULARI DE REGISTRE DE NOU GRUP D'INNOVACIÓ DOCENT

Feu servir el següent formulari com a presentació del grup i acordar amb el RIMDA una primera entrevista d'orientació.

         A partir del dia 15 d'octubre la convocatòria resta tancada fins el primer trimestre de 2018  

Avaluació de les propostes presentades

           20 DESEMBRE 2017  
           Reunió de la CAIDUB que avaluarà 
           les propostes que s'han registrat 
           abans del 15 octubre de 2017.

     
     
     
     
     

Consulteu el llistat de línies en aquest document