Evidències del projecte finalitzat a Informe final

NARRATIVES PEDAGÒGIQUES PER A UN APRENENTAGE SIGNIFICATIU EN LA GESTIÓ POSITIVA DEL CONFLICTE (continuació de projecte)

Coordinació: 
Luna González, Esther,
Participants: 
Esther Luna González, Cristina Blasco Romera, Anna Ciurana Sala, Carme Panchón Iglesias, Ariadna Salvà Aige, Maria Pilar Lozano Fernandez de Pinedo
Facultat: 
Departament: 
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Ensenyament/s: 
Pedagogia, Educació Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius d’aquest projecte responen, principalment, a una de les línies principals del PMID: metodologies actives i noves propostes per a la millora de l’aprenentatge. En aquest sentit, els objectius que es persegueixen fan referència a la millora dels aprenentatges de l’alumnat: 1. Promoure un aprenentatge significatiu i reflexiu de l’alumnat en la gestió positiva de conflictes. 2. Fomentar les habilitats analítiques en la gestió del conflicte.  3. Generar un procés de canvi i transformador a partir de la construcció conjunta en l’anàlisi del conflicte.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/032
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L'avaluació que es preveu realitzar amb l'alumnat, donades les característiques de la metodologia (narratives pedagògiques), són tres proves en concret: 1- El propi relat construït al llarg del semestre sobre l'experiència de conflicte (40%). 2- Evidències d'aprenentatge que responguin a les competències establertes al pla docent de l'assignatura (20%). 3- Prova escrita sobre l'anàlisi d'una mediació (40%).   Respecte a la prova 3 (prova escrita) es compararan els resultats amb els obtinguts el curs anterior amb l'objectiu d'identificar si hi hagut una millora en la capacitat analítica. L'últim dia de classe, independentament de l'enquesta avaluativa externa sobre l'assignatura, se'l passarà una enquesta perquè valorin en quina mesura s'han desenvolupat i adquirit les competències transversals i específiques de l'assignatura. D'aquesta manera, recollim la doble perspectiva (qualitativa i quantitativa) de l'experiència metodològica.