MideMe

Grup d’Innovació i Millora de l’Àrea de Mètodes del Departament MIDE

El grup està configurat per professorat d'una mateixa àrea de coneixement. Des de fa quatre anys estem treballant coordinadament en la planificació, el desenvolupament i avaluació de la docència. El nostre objectiu principal és la millora de la docència de les assignatures metodològiques obligatories i optatives on el departament és responsable.

Coordinació: 
Torrado Fonseca, Mercedes
Membres del grup: 
Franciele Corti
Francesc Martínez
Carolina Quirós
Mercedes Reguant
M. José Rubio
Robert Valls
Ruth Vilà
Pilar Folgueiras
Antoni Ruiz
Marta Sabariego
M.Paz Sandín
Wiliams Contreras
Enric López Carrillo
Facultat: 
Departament: 
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

Projectes del Grup

2016PID-UB/028
Sabariego Puig, Marta
2017PID-UB/025
Folgueiras Bertomeu, Pilar