mathEopt

Innovació docent en Matemàtica Econòmica i Optimització

Treballa actualment en millorar la qualitat de la docència a través de l’estudi, disseny i aplicació de nous mètodes d’avaluació en assignatures de primer any i d’elevat nombre d’estudiants amb l’objectiu d’estimular l’aprenentatge i millorar els resultats acadèmics.

En particular, la nostra tasca es centra ara en les assignatures  de Matemàtiques I  i II dels graus d’Administració i Direcció d’Empreses i d’Economia. També incidim en la millora de la docència de l’Optimització Matemàtica, actualment inclosa en les assignatures anteriors

Coordinació: 
Boncompte Pons, Mercè
Membres del grup: 
Mikel Alvarez Mozos
Anna Castañer Garriga
Josep M. Izquierdo Aznar
Jesús Marín Solano
Marina Núñez Oliva
Jorge Navas Ródenes
Gonzalo Rodríguez Pérez
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/015
Departament: 
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

Projectes del Grup

2014PID-UB/063
Boncompte Pons, Mercedes
2017PID-UB/047
Martínez de Albéniz, Javier