L´aprenentatge transversal del Dret civil des de la successió per causa de mort

Coordinació: 
LIDIA ARNAU RAVENTOS
Participants: 
Lídia Arnau Raventós, M.Esperança Ginebra Molins
Facultat: 
Departament: 
Departament de Dret Civil
Ensenyament/s: 
Grau en Dret
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Contribuir a la formació transversal, no fragmentada del dret civil, oferint a l’alumne una visió de conjunt de la matèria defugint de l’ensenyament compartimentat en 4 cursos desconnectats.# Propiciar l’estudi del Dret civil des del cas real.# Fomentar l’aprenentatge professionalitzador i col·laboratiu.# Potenciar l’aprenentatge per simulacions amb assumpció de rols.# Implementar l’avaluació per rúbriques en el Treball de Fi de Grau. Disseny detallat de rúbriques per facilitar la valoració dels TFG.

Codi del projecte: 
2014PID_UB/008
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

a) Taller de Dret successori: avaluació continuada tenint en compte la metodologia corresponent a aquesta actuació, abans exposada.### b) TFG: avaluació segons el sistema de rúbriques.