IVCF

International Virtual Consulting Firm

Aquest projecte consisteix en desenvolupar un simulador de decisions de marketing que permeti introduir un sistema d'avaluació dels estudiants a les assignatures de marketing del Grau en Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat de Barcelona que els apropi al procés de decisió professional que es realitza al món empresarial.

Els objectius perseguits són:

1) Pressa de decisions reals per part dels estudiants

2) Desenvolupar una eina que permeti recogir les decisions de marketing dels estudiants aplicades a un cas real i les contrasti amb les decisions ideals que pendrien a la emrpesa els professionals de marketing.

3) Desenvolupar una rúbrica que permeti fer l'avaluació del progres dels estudiants i que permeti donar un "feedback" als mateixos.

4) Desenvolupar una rúbrica per mesurar la aportació individual de cada estudiant al seu equip de treball.

Coordinació: 
Argila Irurita, Ana Mª
Membres del grup: 
Francisco Javier Arroyo Cañada
Jordi Aymerich Martínez
Mª Luisa Solé Moro
Jaime Gil Lafuente
Ana María Gil Lafuente
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/121
Departament: 
Departament d'Empresa