Innova-the

Grup d’Innovació Docent “Innova-the”
Coordinació: 
Escofet Roig , Anna
Membres del grup: 
Àngel Moreu Calvo
Xus Martín García
Ana Mª Novella
Mª Victoria Navarro Gómez
Núria Obiols Suari
Jaume Trilla Bernet
Teresa Romañá Blay
Francisco Esteban Bara
Josep Mª Puig Rovira
Félix Santolaria Sierra
Mónica Gijón Casares
Miquel Gómez Serra
Ana Ayuste González
Isabel Vilafranca Manguán
Laura Rubio Serrano
Amèlia Tey Teijón
Mariona Graell Martín
Elena Noguera Pigem
Maribel de la Cerda Toledo
Montserrat Payà Sánchez
Marta Burguet Arfelis
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/090
Facultat: 
Departament: 
Departament de Teoria i Història de l'Educació

Projectes del Grup

2013PID-UB/007
Noguera Pigem, Elena
2015PID-UB/150
Rubio Serrano, Laura