Implementació de l'aprenentatge basat en equips (TBL) en les assignatures obligatòries de grau de l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments

Coordinació: 
ANTONI FONT RIBAS
Participants: 
Antoni Font Ribas, Berta Bombí de Llanza, Pablo Garrido Pérez, Maria A. Gual Dalmau, Rafael Guasch Martorell, Joan Jané Bonet, Jaume Pellisé Capell, Cristina Roy Pérez, Maria Teresa Solanelles Batlle, Isabel Tur Vilás, Cristina Velayos Lluís, Lucía Viz Giménez
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Dret, Administració i direcció d'empreses, Relacions Laborals
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aplicar una metodologia d'aprenentatge actiu que propicia la reflexió, l'argumentació i el debat en grups grans# ## Complementar la formació dels docents per tal de capacitar-los per gestionar dinàmiques interactives en grups grans# ## Crear equips docents amb una especialització de les tasques a desenvolupar

Codi del projecte: 
2013PID-UB/005
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Els resultats s’avaluen:### Mitjançant una enquesta de satisfacció dels estudiants# ## Mitjançant un estudi comparatiu amb l’històric del rendiment acadèmic dels estudiants en els cursos anteriors

Grup d'innovació docent: 
DIKASTEIA