Implantació d’un sistema d’avaluació continuada de les pràctiques de l’assignatura Genètica Molecuar basat en l’ús de clickers

Coordinació: 
Susana Balcells Comas
Participants: 
Gemma Marfany Nadal, Marc Valls Matheu, Elena Jiménez Martí, Cristian Cañestro García, Roser Gonzàlez-Duarte, Ricard Albalat Rodríguez, Sívia Atrian Ventura, Daniel Grinberg Vaisman, David Bueno Torrents
Facultat: 
Departament: 
Departament de Genètica
Ensenyament/s: 
Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Biomèdiques
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1- augmentar la motivació de l’alumne per l’experimentació en genètica molecular 2- millorar l’aprenentatge de conceptes tant teòrics com pràctics 3- avaluar en temps real l’assoliment dels coneixements de les pràctiques (avaluació continuada) 4- fer enquestes de satisfacció de les pràctiques en el moment de finalització de les mateixes per garantir un nombre adient de respostes.

Codi del projecte: 
2013PID-UB/011
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Està previst fer una anàlisi dels resultats obtinguts quan acabin les pràctiques en tots els graus. Per fer aquesta anàlisi ens centrarem en diverses coses: - Resultats de l'avaluació d'aquest curs 2013-2014 amb els clickers amb els resultats de l'avaluació de les pràctiques dels curs passat 2012-2013. Mirar els percentatge d'aprovats-suspesos, el número de preguntes en blanc que es deixen els alumnes,.. - Opinió dels diferents professors de pràctiques sobre l'ús de clickers als diferents grups de pràctiques (tal vegada seria convenient fer una mena de qüestionari perquè els professors donin la seva opinió sobre l'ús, avaluació i millora dels clickers). - Resultats de les enquestes de satisfacció dels alumnes, on es pregunta també sobre l'ús i l'avaluació amb els clcikcers.