Histoflash II

Coordinació: 
Vilaplana Hortensi,Jordi
Participants: 
Jordi Vilaplana Hortensi, Ruth Ferrer Roig, Raquel Martín Venegas, Montserrat Mitjans Arnal, Juan José Moreno Aznárez, Maria del Carme Pelegrí Gabaldà, Maria Teresa Brufau Bonet, Gemma Manich Raventós
Departament: 
Departament de Fisiologia
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En el nou escenari que estableix l'EEES, amb l'estudiant al centre del procés d'aprenentatge, sorgeix la necessitat de replantejar, entre d'altres, el disseny i desenvolupament de les activitats que duen a terme els estudiants. En l'assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia III, assignatura de formació bàsica del Grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, s'hi imparteixen els continguts d'anatomia, fisiologia i fisiopatologia humanes dels sistemes respiratori, renal, endocrí i reproductor, així com la termoregulació i les seves alteracions. El curs 2011-12 es va posar punt, en el marc d'aquesta assignatura, una pràctica d'histologia que tenia com a objectiu que els estudiants, per mitjà de l'observació al microscopi òptic, aprenguessin a identificar i interpretar mostres histològiques de teixits sans o patològics dels sistemes estudiats. El període de temps dedicat a l'aprenentatge, però, depenia de la disponibilitat de laboratoris de pràctiques equipats amb microscopis, de la possibilitat d'utilitzar sistemes d'observació múltiples i depèn també de la presència del professor, que havia de confirmar o corregir la identificació que fa l'alumne i donar les pautes per a una correcte interpretació de les preparacions. És en aquest context que es va desenvolupar l’aplicatiu Histoflash, del qual amb el present projecte se’n vol determinar l’eficiència i utilitat. L'objectiu és que amb aquesta nova eina l'estudiant pugui de forma autònoma complementar la formació que rep al laboratori de pràctiques i acabi adquirint una bona formació respecte el reconeixement dels diferents teixits.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/012
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Tal i com s'ha comentat, la fase 3 és la fase d’avaluació del projecte, en la qual s’estudiarà la seva repercussió en el rendiment acadèmic dels estudiants i el grau de satisfacció d’aquests.

Per a l'avaluació s'aprofitarà que en les dues 'convocatòries' d'exàmens finals de l'assignatura (febrer i juny del 2014) es fa una enquesta referent a les diferents activitats realitzades durant el curs, i en aquesta enquesta s'hi afegiran ítems que permetin valorar l'ús que fan els estudiants del programa Histoflash i la seva valoració.

S'utilitzaran també com a índex d'utilització els accessos que tinguin els mòduls Histoflash que es troben ja penjats al repositori OMADO i l'evolució temporal d'aquests accessos.

Per altra banda, es compararà també la qualificació de l'examen d'histologia que obtenen els estudiants del present curs (que han usat l'Histoflash) amb els del curs anterior. Aquesta fase s'iniciarà a partir del febrer del 2014  

Grup d'innovació docent: 
GAMFIF2013