HESP_LAT

Hesperia Latina
Coordinació: 
Borrell Vidal, Esperança
Membres del grup: 
Jordi Avilés Zapater
Lambert Ferreres Pérez
Mercè Puig Rodríguez-Escalona
Pere Joan Quetglas Nicolau
Jaume Juan Castelló
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/085
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica