GIDPsiDe

Grup d'Innovació Docent en Psicologia del Desenvolupament

Grup reconegut l'any 2004 i redefinit l'any 2011, en el marc dels nous graus adaptats a l'EEES. Integra 18 professors/es que imparteixen les assignatures de Desenvolupament en la Infància; Desenvolupament en l'Adolescència, Maduresa i Senectut; i Trastorns del Desenvolupament en el grau de Psicologia de la Universitat de Barcelona. El grup treballa principalment en la coordinació d'equips docents, la concreció d'activitats d'aprenentage per al desenvolupament de les competències vinculades a les diferents assignatures, l'elaboració de materials docents i la vinculació entre les activitats d'aprenentatge i l'avaluació continuada.

Paraules clau: psicologia del desenvolupament - avaluació continuada - competències - competències transversals -activitats d'aprenentatge - avaluació continuada -tutories

Coordinació: 
Rivero García, M. Magdalena
Membres del grup: 
Sonia Jarque Fernández
Rosa Maria Vilaseca Momplet
Mª Ángeles Ortega Reverte
Maria Josep Jarque Moyano
Feliciano Villar Posada
Josep Lluis Conde Sala
Emili Miquel Soro Camats
Montserrat Moreno Zazo
Mercè Garcia-Milà Palaudarias
Eduard Martí Sala
Marc Coronas Puig-Pallarols
Montserrat Celdrán Castro
Núria Ribera Turró
Marta Gràcia García
Fàtima Vega Llobera
Rodrigo Andrés Serrat Fernández
Departament: 
Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

Projectes del Grup

2014PID-UB/042
Rivero García, M. Magdalena
2015PID-UB/T08
Celdrán Castro, Montserrat