GIDOE-UB

Grup d’Innovació Docent en Organització d’Empreses

El Grup d’innovació en docència en Organització d’Empreses, GIDOE , es va crear a l’any 1997. Actualment és grup d’innovació docent consolidat per la Universitat de Barcelona, amb codi 2008GIDC-UB/47.

Sorgeix amb la finalitat contribuir a la millora la docència universitària mitjançant innovacions metodològiques que permetin als estudiants –de qualsevol ensenyament– incorporar, relacionar i assimilar els conceptes de direcció i organització d’empreses, intentant escurçar la distància entre la teoria i la pràctica professional.

En concret les tres línies de recerca docent són la recerca en noves metodologies docents, l’aplicació d’estratègies d’ensenyament vinculades a l’Aprenentatge Basat en Problemes (PBL) a les aules i analitzar la posada en pràctica dels crèdits ECTS establint metodologies adequades per la docència en l’ambit de l’organització d’empreses.

Coordinació: 
Triadó Ivern, Xavier M.
Membres del grup: 
Pilar Sánchez Díaz
Pilar Aparicio Chueca
Ernest Pons Fanals
Amelia Díaz Álvarez
Amal Elasri Ejjaberri
Irene Maestro Yarza
Maria Luisa Solé Moro
Mercè Bernardo Vilamitjana
Daniel Bernard Vilamitjana
Raúl Escalante Alamo
Pilar Presas Maynegre
Maria del Carmen Gracia
Ana Lauroba Pérez
Pilar López-Jurado Gonzalez
Yuliya Kasperskaya Riabenko
Ana Maria Olivera Casaucau
Departament: 
Departament d'Empresa

Projectes del Grup

2015PID-UB/014
Gracia Ramos, Mª Carmen
2016PID-UB/023
Triado Ivern, Xavier Maria