GIDAT

Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia

Objectius del grup:

  • Realitzar una cerca de pràctiques d’avaluació formativa de competències als estudis d’educació.
  • Realitzar una cerca de pràctiques innovadores de feedforward autoregulador amb suport tecnològic.
  • Sistematitzar les bones pràctiques en un fons documental en línia.
  • Recollir i adaptar i/o dissenyar estratègies didàctiques per a l’aprenentatge situat amb suport tecnològic que contribueixin significativament al desenvolupament de les competències transversals dels estudis d’educació.
  • Aplicar i avaluar en termes d’impacte sobre la motivació i el rendiment les estratègies dissenyades.
  • Recollir i adaptar i/o dissenyar, aplicar i avaluar sistemes d’avaluació autèntica.
  • Recollir i adaptar i/o dissenyar, aplicar i avaluar sistemes de feedback i feedforward autoregulador amb suport tecnològic.

 

Coordinació: 
Cano García, Elena
Membres del grup: 
BARTOLOMÉ PINA, ANTONIO R.
CABRERA LANZO, NATIVIDAD
FERNÁNDEZ FERRER, MARIA TERESA
GRANÉ I ORÓ, MARIA
LLEIXÀ, MARIA TERESA
PUIGDELLÍVOL AGUADÉ, IGNASI
MORAL FERRER, JOSÉ MANUEL
GÓMEZ CEPEDA, GABRIELA
PETREÑAS CABALLERO, CRISTINA
LAURA PONS SEGUÍ
LAIA LLUCH MOLINS
JARDÍ FERRÉ, ANDREU
SABANDO ROJAS, DORYS
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa

Projectes del Grup

2014PID-UB/147
Cano García, Elena
2015PID-UB/004
Cano Garcia, Maria Elena
2015PID-UB/003
Puigdellivol Aguade, Ignasi
2016PID-UB/024
Cano Garcia, Maria Elena