GID-MAEF

GID en Metodologies Actives per a la Formació del Professorat en Educació Física

1.- Dissenyar i implantar metodologies actives per a la implementació de sistemes innovadors d'aprenentatge i a l'avaluació dels continguts i les competències professionals clau en contextos de docència universitària presencial o no presencial (sincrònica o asincrònica) adreçats a la formació del professorat en EF.

2.- Fomentar la creació d'equips docents que coordinin el disseny, la implantació i l'avaluació de l'impacte de les metodologies actives en les assignatures de grau i màster adreçades a la formació del professorat en EF.

3.- Crear un repositori de recursos didàctics i una guia de bones pràctiques docents relacionades amb l'aprenentatge i l'avaluació de continguts i competències professionals clau del professorat en EF mitjançant metodologies actives en docència universitària presencial i no presencial.

4.- Divulgar l'impacte de les experiències d'innovació metodològica dutes a terme en el marc de la formació del professorat en EF.

Coordinació: 
Francesc Buscà Donet
Membres del grup: 
Albert Batalla Flores
Teresa Lleixà Arribas
Marta Capllonch Bujosa
Teresa Godall Castell
Mercedes Ríos Hernández
Jordi Calvo Lajusticia
Gonzalo Flores Aguilar
Sergio Moneo Benítez
Helena Olsson
Anna Castells Molina
Martina Kieling Sebold
Judit Pla Roig
Sandra Gallardo Ramírez
Ingrid Lafuente Fons
Marc Franco Sola
Francesc Xavier Baladas Ortíz
Categoria: 
Grup Innovació Docent (GID)
Codi UB: 
GINDO-UB/163
Facultat: