Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Fils conductors : Transversalitat docent i pensament analític a Treball Social

Coordinació: 
Llobet Estany, Marta
Participants: 
JOSE MARIA MESQUIDA GONZALEZ, GEMMA VILA BOSQUED, ANTONI VIVES RIERA, M. BELEN PARRA RAMAJO, SILVIA I. IANNITELLI MUSCOLO, MANUEL AGUILAR HENDRICKSON, MONTSERRAT YEPES BALDO, CANDIDO PALACIN BARTROLI, ADELA BOIXADOS PORQUET, MARIA EUGENIA PIOLA SIMIOLI, JORDI IBARZ GELABERT, JORDI SANCHO SALIDO, TOMASA BAÑEZ TELLO, JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, VIOLETA QUIROGA RAIMUNDEZ
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aquest projecte es centra  per una banda en l'aplicació de la prova pilot (curs 2013-14)  dissenyada per  validar la rúbrica  elaborada en el PID anterior sobre la competència de pensament analític en la formació de treballadors socials  .Per l'altra, es pretén construir un dossier d'activitats d'aprenentatge redissenyades pels professors participants dins de cada assignatura amb la finalitat l'afavorir l'adquisició d'aquesta competència, a mesura que els estudiants cursin les diverses assignatures del Grau. 

OBJECTIUS

Afavorir el desenvolupament de la competència de pensament analític entre les assignatures de 1r i 2n de Grau:

- Dissenyar i aplicar una eina comuna per avaluar l'adquisició de la CPA per part de l'estudiant.

- Dissenyar les activitats d'Ensenyament–Aprenentatge que afavoriran el desenvolupament de la competència dins de les diferents assignatures.

- Afavorir una comprensió transdisciplinària de la realitat social tant del professorat com dels estudiants, partint d'uns eixos constructors de significat comuns (territori, identitat, imatge, representació social de les persones, entre altres). Així com la construcció dels factors generadors de desigualtat social a partir de les diferents vessants teòriques i disciplinars aportades des de cada assignatura.

 

Codi del projecte: 
2012PID-UB/116
Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
Trans@net