Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic.

Coordinació: 
Cristina Domenech Orti
Participants: 
Albert Soler Gil
Participants: 
Mònica Rosell Linares
Departament: 
Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En aquest PMID es pretén que l’estudiant sigui el protagonista del seu aprenentatge. Els objectius inicials serien:

Objectiu 1-Resoldre un problema concret, tal i com es faria en una consultoria professional. Això permetrà l’estudiant adquirir les destreses relacionades amb un dels sectors d’ocupació principals en geologia.

Objectiu 2-Utilitzar la metodologia d'aula inversa, de manera que l’estudiant vingui a classe ja amb una idea del que haurà de fer a classe. Així, les hores amb professor podran ser destinades a resoldre dubtes i a la part resolutiva del cas d’estudi.

Objectiu 3-Potenciar l’aprenentatge col·laboratiu a classe.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/039