Facultat d'Odontologia

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
1
Projectes d'innovació: 
Títol Coordinació Codi del projecte
Ús de metodologies d’eLearning en l’assignatura de Farmacologia dels Graus d’Odontologia i Podologia Sanchez Gonzalez, Silvia 2014PID-UB/051
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
1
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
GRUPIASC Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut Sánchez González, Silvia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Simulacions
Títol Tipus Categoria
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Títol Tipus Categoria
Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) Projectes d'Innovació
Ús de metodologies d’eLearning en l’assignatura de Farmacologia dels Graus d’Odontologia i Podologia Projectes d'Innovació