Facultat d'Educació

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
19
Projectes d'innovació: 
Títol Coordinació Codi del projecte
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Cano Garcia, Maria Elena 2015PID-UB/004
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Rubio Serrano, Laura 2015PID-UB/150
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives ASUNCION LOPEZ CARRETERO 2017PID-UB/032
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Sabariego Puig, Marta 2016PID-UB/028
El portafoli d’aprenentatge i reflexió a l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials Isidora Sáez Rosenkranz 2017PID-UB/038
El programa d'Aprenentatge-servei en el Grau de Treball Social Quiroga Raimundez, Violeta 2015PID-UB/005
Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida MONTANE LOPEZ, ALEJANDRA 2017PID-UB/023
Estratègies de millora de la qualitat del retorn entre iguals en el procediment de la valoració per parelles al Grau de Treball Social Ibarz Gelabert, Jordi 2015PID-UB/002
Estratègies narratives per afavorir l'aprenentatge del pensament complex Sangrà Boladeres, Antoni 2015PID-UB/046
EXPERIÈNCIA EDUCATIVA ESCOLAR O COMUNITÀRIA: DESCOBRIR, ANALITZAR I COMPARTIR. Elias Andreu, Marina 2014PID-UB/045
Formació dels Professionals de la Sociologia basada en Recerca i Impacte Social Aubert Simon, Adriana 2015PID-UB/T04
Innovant en la matèria d’acció socioeducativa en els estudis de pedagogia i d’educació social: la resolució de casos Fuentes Pelaez, Nuria 2016PID-UB/012
Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura Prats Ripoll, M. Margarida 2012PID-UB/045
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. ELVIRA BARRIGA UBED 2017PID-UB/035
La participació dels estudiants en el procés d'avaluació Folgueiras Bertomeu, Pilar 2017PID-UB/025
Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània Garcia Farrero, Jordi 2017PID-UB/011
Teixint identitats professionals. Autoconeixement i Treball Social Bañez Tello, Tomasa 2015PID-UB/026
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Contreras Barcelo, Elisabet 2015PID-UB/028
Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària. Jimenez León, Marcelino 2012PID-UB/175
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
17
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
ARTINNOVA Grup d'innovació docent consolidat per a la millora de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts Mauri Luján, Anna Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DHIGECS Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials Prats Cuevas, Joaquim
DIDAL_UB Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües Pujolà Font, Joan-Tomàs Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Formació Docent i Innovació Pedagògica Serrat Antolí, Núria Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID INTERMÁSTER GRUP D’INNOVACIÓ DOCENT INTERDISCIPLINAR EN MASTERS Llanes Ordóñez, Juan Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID-InnovaSEIS Grup d’Innovació Docent- Innovació en Salut, Educació i Inclusió Social Molina Garuz , Mª Cruz Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID-MAEF GID en Metodologies Actives per a la Formació del Professorat en Educació Física Francesc Buscà Donet
GIDASRES Grup d'innovació docent per a l'anàlisi sociològica de la realitat educativa i social Elias Andreu, Marina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia Cano García, Elena Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC_DLL Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura Prats Ripoll, Margarida Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDDCE Grup d'Innovació Docent de Didàctica de les Ciències Puigcerver Oliván, Manel Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Innova-the Grup d’Innovació Docent “Innova-the” Escofet Roig , Anna Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d’Innovació i Millora de l’Àrea de Mètodes del Departament MIDE Torrado Fonseca, Mercedes Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NOVEDUSOC GRUP INNOVACIÓ DOCENT D’EDUCACIÓ SOCIAL Ferrer Cervero, Virginia Rosa
PRAXIS PRAXIS. Grup del Practicum de Pedagogia Rajadell Puiggròs, Núria Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
TRANS.EDU Grup transversal d'innovació docent sobre aprenentatge autònom Parcerisa Aran, Artur Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Trans@net Grup d'Innovació Docent en transdisciplinarietat i aprenentatge a Treball Social Bañez Tello, Tomasa Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
Trans@net Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID INTERMÁSTER Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Innova-the Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GID-InnovaSEIS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ARTINNOVA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PRAXIS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Fils conductors : Transversalitat docent i pensament analític a Treball Social Projectes d'Innovació
Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària. Projectes d'Innovació
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Projectes d'Innovació
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Projectes d'Innovació
Programa tutoria entre iguals Projectes d'Innovació
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Projectes d'Innovació
Competències transversals a la Universitat de Barcelona (Grup de Treball) Projectes d'Innovació
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Teixint identitats professionals. Autoconeixement i Treball Social Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
Estratègies narratives per afavorir l'aprenentatge del pensament complex Projectes d'Innovació
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Projectes d'Innovació
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Projectes d'Innovació
El portafoli d’aprenentatge i reflexió a l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials Projectes d'Innovació
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives Projectes d'Innovació
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
Trans@net Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID INTERMÁSTER Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDDCE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ARTINNOVA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Projectes d'Innovació
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Projectes d'Innovació
La participació dels estudiants en el procés d'avaluació Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
Trans@net Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Inter pares. Formació entre iguals al Grau de Treball Social Projectes d'Innovació
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Projectes d'Innovació
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Projectes d'Innovació
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Projectes d'Innovació
Estratègies de millora de la qualitat del retorn entre iguals en el procediment de la valoració per parelles al Grau de Treball Social Projectes d'Innovació
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Projectes d'Innovació
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Projectes d'Innovació
Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida Projectes d'Innovació
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives Projectes d'Innovació
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. Projectes d'Innovació
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
Trans@net Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Innova-the Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GID-InnovaSEIS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Proyecto piloto de Aprendizaje Servicio Universidad de Barcelona y CiberCaixa hospitalaria Projectes d'Innovació
El programa d'Aprenentatge-servei en el Grau de Treball Social Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
GID INTERMÁSTER Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Portafolis digitals
Títol Tipus Categoria
GID INTERMÁSTER Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Projectes d'Innovació
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Projectes d'Innovació
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Projectes d'Innovació
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
GID INTERMÁSTER Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Innova-the Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PRAXIS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària. Projectes d'Innovació
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Projectes d'Innovació
Programa tutoria entre iguals Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Projectes d'Innovació
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
GID INTERMÁSTER Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DHIGECS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Projectes d'Innovació
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània Projectes d'Innovació
La participació dels estudiants en el procés d'avaluació Projectes d'Innovació
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
GID INTERMÁSTER Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GID-InnovaSEIS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Proyecto piloto de Aprendizaje Servicio Universidad de Barcelona y CiberCaixa hospitalaria Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. Projectes d'Innovació
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
GID INTERMÁSTER Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
Programa tutoria entre iguals Projectes d'Innovació
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
Innova-the Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDDCE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Projectes d'Innovació
Equip docent
Títol Tipus Categoria
Innova-the Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DHIGECS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GID-MAEF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
NARRATIVES PEDAGÒGIQUES PER A UN APRENENTAGE SIGNIFICATIU EN LA GESTIÓ POSITIVA DEL CONFLICTE (continuació de projecte) Projectes d'Innovació
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Projectes d'Innovació
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Projectes d'Innovació
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
Innova-the Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
TRANS.EDU Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura Projectes d'Innovació
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Projectes d'Innovació
Programa tutoria entre iguals Projectes d'Innovació
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Projectes d'Innovació
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Projectes d'Innovació
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Projectes d'Innovació
Estratègies narratives per afavorir l'aprenentatge del pensament complex Projectes d'Innovació
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Projectes d'Innovació
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Projectes d'Innovació
Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània Projectes d'Innovació
Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida Projectes d'Innovació
El portafoli d’aprenentatge i reflexió a l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials Projectes d'Innovació
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
Innova-the Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDDCE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GID-InnovaSEIS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ARTINNOVA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària. Projectes d'Innovació
Inter pares. Formació entre iguals al Grau de Treball Social Projectes d'Innovació
NARRATIVES PEDAGÒGIQUES PER A UN APRENENTAGE SIGNIFICATIU EN LA GESTIÓ POSITIVA DEL CONFLICTE (continuació de projecte) Projectes d'Innovació
Programa tutoria entre iguals Projectes d'Innovació
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Projectes d'Innovació
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Projectes d'Innovació
Estratègies de millora de la qualitat del retorn entre iguals en el procediment de la valoració per parelles al Grau de Treball Social Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
Estratègies narratives per afavorir l'aprenentatge del pensament complex Projectes d'Innovació
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Projectes d'Innovació
Innovant en la matèria d’acció socioeducativa en els estudis de pedagogia i d’educació social: la resolució de casos Projectes d'Innovació
Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània Projectes d'Innovació
Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida Projectes d'Innovació
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives Projectes d'Innovació
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. Projectes d'Innovació
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària. Projectes d'Innovació
Programa tutoria entre iguals Projectes d'Innovació
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
La participació dels estudiants en el procés d'avaluació Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Projectes d'Innovació
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
NOVEDUSOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
Innovant en la matèria d’acció socioeducativa en els estudis de pedagogia i d’educació social: la resolució de casos Projectes d'Innovació
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Projectes d'Innovació
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PRAXIS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Teixint identitats professionals. Autoconeixement i Treball Social Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DHIGECS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Fils conductors : Transversalitat docent i pensament analític a Treball Social Projectes d'Innovació
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
El portafoli d’aprenentatge i reflexió a l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials Projectes d'Innovació
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDASRES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
TRANS.EDU Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIDAL_UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MideMe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
GIDC_DLL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FODIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DHIGECS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GID-MAEF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
NARRATIVES PEDAGÒGIQUES PER A UN APRENENTAGE SIGNIFICATIU EN LA GESTIÓ POSITIVA DEL CONFLICTE (continuació de projecte) Projectes d'Innovació
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Projectes d'Innovació
Proyecto piloto de Aprendizaje Servicio Universidad de Barcelona y CiberCaixa hospitalaria Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Projectes d'Innovació
Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània Projectes d'Innovació
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives Projectes d'Innovació
PNT (Procediments Normalitzats de Treball)
Títol Tipus Categoria
ARTINNOVA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Programa tutoria entre iguals Projectes d'Innovació
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària. Projectes d'Innovació
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Projectes d'Innovació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Projectes d'Innovació
MOOC
Títol Tipus Categoria
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Projectes d'Innovació
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge)
Títol Tipus Categoria
GIDAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació acreditativa
Títol Tipus Categoria
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
EXPERIÈNCIA EDUCATIVA ESCOLAR O COMUNITÀRIA: DESCOBRIR, ANALITZAR I COMPARTIR. Projectes d'Innovació
Optimització de l’ús que fa l’alumnat del campus virtual Moodle Projectes d'Innovació
Formació dels Professionals de la Sociologia basada en Recerca i Impacte Social Projectes d'Innovació
Simulacions
Títol Tipus Categoria
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Projectes d'Innovació
Aula inversa
Títol Tipus Categoria
Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida Projectes d'Innovació
Facultat: