Facultat d'Economia i Empresa

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
17
Projectes d'innovació: 
Títol Coordinació Codi del projecte
Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia Vilalta Bufi, Montserrat 2017PID-UB/015
Aplicació de vídeos a la docència d’economia per a no economistes Calero Martinez, Jorge 2014PID-UB/062
Aprenentatge de Matemàtiques en els graus d’Economia i Empresa utilitzant GeoGebra i Wiris Boncompte Pons, Mercedes 2014PID-UB/063
Avaluació formativa a través d’e-portafolis: progressant en competències professionals al Grau en Estadística Alcañiz Zanón, Manuela T. 2013PID-UB/004
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Rubio Serrano, Laura 2015PID-UB/150
Desplegament de les competències transversals a l’ensenyament de Gestió i Administració Pública Sole Catala, Marina 2014PID-UB/060
Disseny de rúbriques per a l’avaluació de consultes guiades a corpus online sobre qüestions de llengua i lingüística alemanyes Calvet Creizet, Mireia 2016PID-UB/001
Ensenyant a la inversa Gracia Ramos, Mª Carmen 2015PID-UB/014
Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas Moreno Serrano, Rosina 2015PID-UB/012
FAAMEF: Facilitant l’aprenentatge autònom sobre metodologies de recerca feminista Verges Bosch, Nuria 2014PID-UB/059
Formació dels Professionals de la Sociologia basada en Recerca i Impacte Social Aubert Simon, Adriana 2015PID-UB/T04
Introducció dels telèfons mòbils en la docència sobre Economia del Sector Públic Daniel Albalate Del Sol 2017PID-UB/036
La perspectiva de gènere en la pràctica docent d´assignatures d’Història i d’Economia a diferents graus. Carbonell Esteller, Montserrat 2015PID-UB/033
Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències Martínez de Albéniz, Javier 2017PID-UB/047
L’ensenyament de l’estadística a través del flipped classroom PEREZ MARIN, ANA MARIA 2017PID-UB/020
Projecte d’innovació docent per la millora de la coordinació tutor-empresa-estudiant de l’assignatura Pràctiques Externes del Màster Oficial de Direcció d’Empreses de l’Esport Triado Ivern, Xavier Maria 2016PID-UB/023
Tutories de competència intercultural per a la mobilitat internacional (alemany) Panades Guerrero, Marta 2015PID-UB/045
Video Tutorial de Estadistica Aplicada a las Relaciones Laborales PEREZ DOMINGO, MARIA REYES 2017PID-UB/009
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
16
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
ANDES Anàlisi de Dades en Economia i Empresa Pérez Marín, Ana María Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CEFOCID-Copolis Centro de Formación Continua e Innovación Docente (Grupo Internacional e Interuniversitario “Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social) Collado Sevilla, Ana Antonia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EiA-MEFA Noves metodologies per l'ensenyament i aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial Boj del Val, Eva Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EST-EMPRESA Estadística en el món empresarial Marín Feria, Susana Grup Innovació Docent (GID)
GID-HALUB Grup d'Innovació Docent en Hisenda Autonòmica i Local De Gispert Brosa, Cristina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDED Grup d’Innovació Docent en Economia per als ensenyaments de Dret Escardíbul Ferrà, Josep-Oriol Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEI-UB Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos Costa Cuberta, Mercè Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEP-UB Grup d'Innovació Docent d'Econometria a la Pràctica Suriñach Caralt, Jordi Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDHEPSUB Grup d’Innovació Docent en Història Econòmica, Política i Social Blasco Martel, Yolanda Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDMIM Grup d’Innovació Docent en Màrqueting i Investigació de Mercats Argila Irurita, Ana Mª Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDOE-UB Grup d’Innovació Docent en Organització d’Empreses Triadó Ivern, Xavier M. Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDTAAVE Grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia Rubert Adelantado, Glòria Grup Innovació Docent (GID)
GINDEPP Grup d'Innovació Docent en Economies i Polítiques Públiques Nonell Torres, Rosa Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
gireUBee Grup d’innovació i recerca docent universitària basada en l’àmbit de l’economia i l’empresa Adillon Boladeres, Romà Jordi Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
G·IDEA-UB Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses Guitart Tarrés, Laura Grup Innovació Docent (GID)
mathEopt Innovació docent en Matemàtica Econòmica i Optimització Boncompte Pons, Mercè Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
GID-HALUB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDOE-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEP-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EiA-MEFA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències Projectes d'Innovació
Video Tutorial de Estadistica Aplicada a las Relaciones Laborales Projectes d'Innovació
La perspectiva de gènere en la pràctica docent d´assignatures d’Història i d’Economia a diferents graus. Projectes d'Innovació
Moodle como herramienta de soporte para el desarrollo de los TFG (Module Book) Projectes d'Innovació
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
GID-HALUB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDHEPSUB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
gireUBee Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEP-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EiA-MEFA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDED Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ANDES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació formativa a través d’e-portafolis: progressant en competències professionals al Grau en Estadística Projectes d'Innovació
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Projectes d'Innovació
Aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en Equips” i Aula Invertida per a la millora de l’aprenentatge en els Grups d'Intensificació de l'Estudi (GIE) de les assignatures de Teoria Econòmica. Projectes d'Innovació
L'avaluació de les competències transversals des d'equips docents transversals: una comparació de les experiències docents d'Història Econòmica, Matemàtiques I i Entorn Econòmic del grau d'ADE i del grau d'Economia de la Facultat d'Economia i Empresa Projectes d'Innovació
Avaluació continuada, rendiment acadèmic i propostes de millora docent: el cas de l’assignatura d’Història Econòmica Projectes d'Innovació
Introducció dels telèfons mòbils en la docència sobre Economia del Sector Públic Projectes d'Innovació
Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia Projectes d'Innovació
Video Tutorial de Estadistica Aplicada a las Relaciones Laborales Projectes d'Innovació
Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Projectes d'Innovació
Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas Projectes d'Innovació
La perspectiva de gènere en la pràctica docent d´assignatures d’Història i d’Economia a diferents graus. Projectes d'Innovació
Disseny de rúbriques per a l’avaluació de consultes guiades a corpus online sobre qüestions de llengua i lingüística alemanyes Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
GID-HALUB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDMIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
mathEopt Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDOE-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
gireUBee Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CEFOCID-Copolis Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEP-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
G·IDEA-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EiA-MEFA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDED Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINDEPP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ANDES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències Projectes d'Innovació
Ensenyant a la inversa Projectes d'Innovació
Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia Projectes d'Innovació
GIDTAAVE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas Projectes d'Innovació
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
GIDHEPSUB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CEFOCID-Copolis Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEP-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
G·IDEA-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EiA-MEFA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ANDES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Disseny de rúbriques per a l’avaluació de consultes guiades a corpus online sobre qüestions de llengua i lingüística alemanyes Projectes d'Innovació
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
GIDHEPSUB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDOE-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
gireUBee Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CEFOCID-Copolis Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
G·IDEA-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EiA-MEFA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDED Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINDEPP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ANDES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació formativa a través d’e-portafolis: progressant en competències professionals al Grau en Estadística Projectes d'Innovació
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Projectes d'Innovació
Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències Projectes d'Innovació
L'avaluació de les competències transversals des d'equips docents transversals: una comparació de les experiències docents d'Història Econòmica, Matemàtiques I i Entorn Econòmic del grau d'ADE i del grau d'Economia de la Facultat d'Economia i Empresa Projectes d'Innovació
Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia Projectes d'Innovació
Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Projectes d'Innovació
Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
La perspectiva de gènere en la pràctica docent d´assignatures d’Història i d’Economia a diferents graus. Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
GIDHEPSUB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDMIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
mathEopt Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDOE-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
gireUBee Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEP-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDED Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ANDES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació formativa a través d’e-portafolis: progressant en competències professionals al Grau en Estadística Projectes d'Innovació
Ensenyant a la inversa Projectes d'Innovació
Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Projectes d'Innovació
Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas Projectes d'Innovació
Disseny de rúbriques per a l’avaluació de consultes guiades a corpus online sobre qüestions de llengua i lingüística alemanyes Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
GIDHEPSUB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDMIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDOE-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEP-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EiA-MEFA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINDEPP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ANDES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències Projectes d'Innovació
Disseny de rúbriques per a l’avaluació de consultes guiades a corpus online sobre qüestions de llengua i lingüística alemanyes Projectes d'Innovació
Equip docent
Títol Tipus Categoria
GIDHEPSUB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDOE-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
gireUBee Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CEFOCID-Copolis Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEP-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
G·IDEA-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EiA-MEFA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINDEPP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Projectes d'Innovació
L'avaluació de les competències transversals des d'equips docents transversals: una comparació de les experiències docents d'Història Econòmica, Matemàtiques I i Entorn Econòmic del grau d'ADE i del grau d'Economia de la Facultat d'Economia i Empresa Projectes d'Innovació
Ensenyant a la inversa Projectes d'Innovació
GIDTAAVE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas Projectes d'Innovació
Disseny de rúbriques per a l’avaluació de consultes guiades a corpus online sobre qüestions de llengua i lingüística alemanyes Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
GIDMIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDOE-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINDEPP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Projectes d'Innovació
Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
GIDMIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDOE-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
gireUBee Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CEFOCID-Copolis Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEP-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
G·IDEA-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EiA-MEFA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EST-EMPRESA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDED Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINDEPP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ANDES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Projectes d'Innovació
Aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en Equips” i Aula Invertida per a la millora de l’aprenentatge en els Grups d'Intensificació de l'Estudi (GIE) de les assignatures de Teoria Econòmica. Projectes d'Innovació
Ensenyant a la inversa Projectes d'Innovació
Introducció dels telèfons mòbils en la docència sobre Economia del Sector Públic Projectes d'Innovació
L’ensenyament de l’estadística a través del flipped classroom Projectes d'Innovació
Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia Projectes d'Innovació
Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Projectes d'Innovació
Moodle como herramienta de soporte para el desarrollo de los TFG (Module Book) Projectes d'Innovació
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
mathEopt Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CEFOCID-Copolis Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEP-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EiA-MEFA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EST-EMPRESA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Projectes d'Innovació
Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Projectes d'Innovació
Moodle como herramienta de soporte para el desarrollo de los TFG (Module Book) Projectes d'Innovació
PNT (Procediments Normalitzats de Treball)
Títol Tipus Categoria
GIDOE-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
GIDOE-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EiA-MEFA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació formativa a través d’e-portafolis: progressant en competències professionals al Grau en Estadística Projectes d'Innovació
Projecte d’innovació docent per la millora de la coordinació tutor-empresa-estudiant de l’assignatura Pràctiques Externes del Màster Oficial de Direcció d’Empreses de l’Esport Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
GIDOE-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
G·IDEA-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GINDEPP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Projectes d'Innovació
Ensenyant a la inversa Projectes d'Innovació
GIDTAAVE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Projectes d'Innovació
Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas Projectes d'Innovació
Avaluació acreditativa
Títol Tipus Categoria
GIDOE-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEP-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINDEPP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
GIDOE-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CEFOCID-Copolis Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINDEPP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
gireUBee Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CEFOCID-Copolis Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEP-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDED Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia Projectes d'Innovació
Video Tutorial de Estadistica Aplicada a las Relaciones Laborales Projectes d'Innovació
GIDTAAVE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
La perspectiva de gènere en la pràctica docent d´assignatures d’Història i d’Economia a diferents graus. Projectes d'Innovació
Disseny de rúbriques per a l’avaluació de consultes guiades a corpus online sobre qüestions de llengua i lingüística alemanyes Projectes d'Innovació
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
CEFOCID-Copolis Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
MOOC
Títol Tipus Categoria
GIDEP-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Simulacions
Títol Tipus Categoria
GIDEP-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
GIDEP-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EiA-MEFA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDED Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINDEPP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències Projectes d'Innovació
GIDTAAVE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Disseny de rúbriques per a l’avaluació de consultes guiades a corpus online sobre qüestions de llengua i lingüística alemanyes Projectes d'Innovació
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
GIDEP-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ANDES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació formativa a través d’e-portafolis: progressant en competències professionals al Grau en Estadística Projectes d'Innovació
Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Projectes d'Innovació
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge)
Títol Tipus Categoria
GIDEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
GIDEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EiA-MEFA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Video Tutorial de Estadistica Aplicada a las Relaciones Laborales Projectes d'Innovació
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
GIDEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EiA-MEFA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
EST-EMPRESA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GINDEPP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ANDES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Projectes d'Innovació
Introducció dels telèfons mòbils en la docència sobre Economia del Sector Públic Projectes d'Innovació
GIDTAAVE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Disseny de rúbriques per a l’avaluació de consultes guiades a corpus online sobre qüestions de llengua i lingüística alemanyes Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
GIDED Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINDEPP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ANDES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Projectes d'Innovació
Aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en Equips” i Aula Invertida per a la millora de l’aprenentatge en els Grups d'Intensificació de l'Estudi (GIE) de les assignatures de Teoria Econòmica. Projectes d'Innovació
Ensenyant a la inversa Projectes d'Innovació
Introducció dels telèfons mòbils en la docència sobre Economia del Sector Públic Projectes d'Innovació
L’ensenyament de l’estadística a través del flipped classroom Projectes d'Innovació
Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia Projectes d'Innovació
Video Tutorial de Estadistica Aplicada a las Relaciones Laborales Projectes d'Innovació
Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Projectes d'Innovació
Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas Projectes d'Innovació
La perspectiva de gènere en la pràctica docent d´assignatures d’Història i d’Economia a diferents graus. Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
GINDEPP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Projectes d'Innovació
Aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en Equips” i Aula Invertida per a la millora de l’aprenentatge en els Grups d'Intensificació de l'Estudi (GIE) de les assignatures de Teoria Econòmica. Projectes d'Innovació
Ensenyant a la inversa Projectes d'Innovació
GIDTAAVE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas Projectes d'Innovació
Portafolis digitals
Títol Tipus Categoria
ANDES Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació formativa a través d’e-portafolis: progressant en competències professionals al Grau en Estadística Projectes d'Innovació
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Projectes d'Innovació
Introducció dels telèfons mòbils en la docència sobre Economia del Sector Públic Projectes d'Innovació
Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
DOCOFAM. Dones, Control Penal i Família Projectes d'Innovació
Introducció del debat competitiu en l’aprenentatge d’Economia al grau de Relacions Laborals Projectes d'Innovació
Activitats formadores programades i competències adquirides Projectes d'Innovació
Problemes socials i buits en el recull de dades estadístiques Projectes d'Innovació
Aprenentatge de Matemàtiques en els graus d’Economia i Empresa utilitzant GeoGebra i Wiris Projectes d'Innovació
FAAMEF: Facilitant l’aprenentatge autònom sobre metodologies de recerca feminista Projectes d'Innovació
Aplicació de vídeos a la docència d’economia per a no economistes Projectes d'Innovació
Desplegament de les competències transversals a l’ensenyament de Gestió i Administració Pública Projectes d'Innovació
El joc de l'avaluació continuada! Projectes d'Innovació
Formació dels Professionals de la Sociologia basada en Recerca i Impacte Social Projectes d'Innovació
Tutories de competència intercultural per a la mobilitat internacional (alemany) Projectes d'Innovació
Aula inversa
Títol Tipus Categoria
Introducció dels telèfons mòbils en la docència sobre Economia del Sector Públic Projectes d'Innovació
L’ensenyament de l’estadística a través del flipped classroom Projectes d'Innovació
Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia Projectes d'Innovació