Facultat de Química

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
4
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
8
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
ENGREAQUIM Enginyeria de la reacció química Iborra Urios, Montserrat Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDQACCS Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut Barbosa Torralbo, José Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials Cruells Cadevall, Montserrat Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IdM@ti Innovación docente en Materiales Interuniversitaria Segarra Rubí, Mercè Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INQUMASE Innovació en Qualitat, Medi Ambient i Seguretat en la Docència de la Facultat de Química Giménez Farreras, Jaume Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA NOVES ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE EN QUÍMICA ANALÍTICA Núñez Burcio, Oscar Grup Innovació Docent (GID)
QISU Química a la interfase secundària universitat Centellas i Masuet, Francesc A. Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
QuiFiExp Química Física Experimental Ignés Mullol, Jordi Grup Innovació Docent (GID)
Línies d'innovació: 
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
QuiFiExp Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INQUMASE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi Projectes d'Innovació
Aplicació de la metodologia d’estudi de casos a l’assignatura Anàlisi Instrumental del Grau de Química Projectes d'Innovació
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria Projectes d'Innovació
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
QuiFiExp Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química Projectes d'Innovació
Equip docent
Títol Tipus Categoria
QuiFiExp Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
QuiFiExp Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
QISU Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
MOOC
Títol Tipus Categoria
QISU Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
QISU Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INQUMASE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
QISU Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
QISU Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INQUMASE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Projectes d'Innovació
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química Projectes d'Innovació
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
QISU Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IdM@ti Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria Projectes d'Innovació
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IdM@ti Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge)
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Portafolis digitals
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació acreditativa
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química Projectes d'Innovació
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química Projectes d'Innovació
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi Projectes d'Innovació
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INQUMASE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi Projectes d'Innovació
Aplicació de la metodologia d’estudi de casos a l’assignatura Anàlisi Instrumental del Grau de Química Projectes d'Innovació
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Projectes d'Innovació
Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria Projectes d'Innovació
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
GIDQACCS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IdM@ti Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Aplicació de la metodologia d’estudi de casos a l’assignatura Anàlisi Instrumental del Grau de Química Projectes d'Innovació
Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria Projectes d'Innovació
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química Projectes d'Innovació
PNT (Procediments Normalitzats de Treball)
Títol Tipus Categoria
GIMDEPPM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INQUMASE Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi Projectes d'Innovació
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Projectes d'Innovació
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química Projectes d'Innovació
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Projectes d'Innovació
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Projectes d'Innovació
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química Projectes d'Innovació
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
ENGREAQUIM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aula inversa
Títol Tipus Categoria
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Gamificació
Títol Tipus Categoria
NEAQA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Títol Tipus Categoria
Aprenentatge basat en casos de l’entorn professional: estimació i determinació de propietats d’interès ambiental i farmacològic Projectes d'Innovació
ACTIVITATS D’APRENENTATGE COL•LABORATIU COM A ESTRATÈGIA DOCENT PER POTENCIAR COMPETÈNCIES TRANSVERSALS I ESPECÍFIQUES. Projectes d'Innovació
Implementació de tècniques de treball en grup a l’assignatura Biotecnologia Projectes d'Innovació
Avaluació acreditativa del “Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)” als ensenyaments d’enginyeries TICs Projectes d'Innovació
Facultat: