Facultat de Psicologia

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
13
Projectes d'innovació: 
Títol Coordinació Codi del projecte
Análisis de pseudociencias en el aula para promover el pensamiento crítico Barberia Fernandez, Itxaso 2015PID-UB/030
Aplicatiu per el control de qualitat dels qüestionaris Moodle d’alternativa múltiple, veritable-fals i puntuació graduada. Renom Pinsach, Jordi 2012PID-UB/058
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Romeo Delgado,Marina 2013PID-UB/008
Avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca. Reducció de l’efecte de l’ansietat a les matemàtiques sobre el rendiment acadèmic Nuñez Peña, M.Isabel 2012PID-UB/092
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Romeo Delgado, Marina 2017PID-UB/033
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Codina Mata, Nuria 2015PID-UB/001
La competència informacional en el grau de Psicologia. Corral López, Maria José 2015PID-UB/009
L’ús de les TICs per la millora del seguiment en la preparació dels exàmens finals Celdrán Castro, Montserrat 2015PID-UB/T08
L’ús de qüestionaris amb feedback com a eines d'avaluació per a l’autoregulació de l'aprenentatge en Psicologia de l'Educació als estudis de mestre Mauri Majós, Teresa 2014PID-UB/046
L’ús d’apps de telèfon mòbil per a la consolidació de conceptes abstractes de percepció auditiva. NAVARRA ORDOÑO, JORDI 2017PID-UB/004
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: incidència en el rendiment acadèmic: seguiment i valoració per part dels estudiants. Rivero García, M. Magdalena 2014PID-UB/042
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback RIVERO GARCIA, M. NAGDALENA 2017PID-UB/019
Sistema de feedback basat en els errors més freqüents en l’assignatura Dissenys de Recerca NUÑEZ PEÑA, M.ISABEL 2017PID-UB/001
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
9
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
GID--CAV Grup d’Innovació Docent en Comunicació Audiovisual GID-CAV Romeo Delgado, Marina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID-PSISOCIAL Grup d’Innovació Docent en Psicologia Social Rodríguez Carballeira, Álvaro Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST GRUP D’INNOVACIÓ PER L’APRENENTATGE DE L’ESTADÍSTICA EN SALUT Guàrdia Olmos, Joan Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPE2000 Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació Coll Salvador, César Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'Innovació Docent en Psicologia del Desenvolupament Rivero García, M. Magdalena Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLINICA I DE LA SALUT Saldaña García, Carmina Grup Innovació Docent (GID)
ORIENTA'M ORIENTA'M Castrechini Trotta, Angela A. Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PSICOINVEST Millora de la docència en dissenys i tècniques d’investigació psicològica Bono Cabré, Roser Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
VR-PSY Grup d’Innovació per a la Millora de la Docència en Psicologia Clínica i de la Salut Gutiérrez Maldonado, José Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
Avaluació acreditativa
Títol Tipus Categoria
GID-PSISOCIAL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
GID-PSISOCIAL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ORIENTA'M Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca. Reducció de l’efecte de l’ansietat a les matemàtiques sobre el rendiment acadèmic Projectes d'Innovació
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Sistema de feedback basat en els errors més freqüents en l’assignatura Dissenys de Recerca Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
GID-PSISOCIAL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
La competència informacional en el grau de Psicologia. Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Equip docent
Títol Tipus Categoria
GID-PSISOCIAL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Projectes d'Innovació
Análisis de pseudociencias en el aula para promover el pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
GID-PSISOCIAL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Projectes d'Innovació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
GID-PSISOCIAL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrums Projectes d'Innovació
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Projectes d'Innovació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aplicatiu per el control de qualitat dels qüestionaris Moodle d’alternativa múltiple, veritable-fals i puntuació graduada. Projectes d'Innovació
L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrums Projectes d'Innovació
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Simulacions
Títol Tipus Categoria
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació clínica objectiva estructurada (ACOE)
Títol Tipus Categoria
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aplicatiu per el control de qualitat dels qüestionaris Moodle d’alternativa múltiple, veritable-fals i puntuació graduada. Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Sistema de feedback basat en els errors més freqüents en l’assignatura Dissenys de Recerca Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Projectes d'Innovació
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ORIENTA'M Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
ORIENTA'M Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrums Projectes d'Innovació
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Projectes d'Innovació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
ORIENTA'M Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
ORIENTA'M Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Projectes d'Innovació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Análisis de pseudociencias en el aula para promover el pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
ORIENTA'M Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Projectes d'Innovació
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
ORIENTA'M Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Projectes d'Innovació
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
ORIENTA'M Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
L’ús de les TICs per la millora del seguiment en la preparació dels exàmens finals Projectes d'Innovació
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca. Reducció de l’efecte de l’ansietat a les matemàtiques sobre el rendiment acadèmic Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Projectes d'Innovació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
La competència informacional en el grau de Psicologia. Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Análisis de pseudociencias en el aula para promover el pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Projectes d'Innovació
MOOC
Títol Tipus Categoria
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Projectes d'Innovació
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge)
Títol Tipus Categoria
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació
Títol Tipus Categoria
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Projectes d'Innovació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrums Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Projectes d'Innovació
Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Projectes d'Innovació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
L’ús de qüestionaris amb feedback com a eines d'avaluació per a l’autoregulació de l'aprenentatge en Psicologia de l'Educació als estudis de mestre Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: incidència en el rendiment acadèmic: seguiment i valoració per part dels estudiants. Projectes d'Innovació
Què vol dir comunicar-se oralment i per escrit a nivell universitari? Pautes per desenvolupar i avaluar aquesta competència al grau de la Psicologia. Projectes d'Innovació
Aprofundiment de les experiències de diàleg intergeneracional com a espais d'adquisició de competències en el grau de psicologia Projectes d'Innovació
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS PSICOSOCIALES POR PARTE DEL ALUMNADO Projectes d'Innovació
Les rúbriques com instrument d’avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca Projectes d'Innovació
L’ús d’apps de telèfon mòbil per a la consolidació de conceptes abstractes de percepció auditiva. Projectes d'Innovació