Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
10
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
7
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
ACOPI-UB Aprenentatge de Competències Professionals en Infermeria Viñas Llebot, Helena Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
AVS Grup d’Anatomia Virtual i de Simulació Prats Galino, Alberto Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINMAD Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina Gomar Sancho, Carmen Grup Innovació Docent (GID)
GIOTEI-UB Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI Puig Llobet, Montserrat Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPCOMBELL Grup d'Educació i d'Avaluació de la Competència Clínica a Bellvitge Villalonga Vadell, Rosa Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPIASC Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut Sánchez González, Silvia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDCCFFII Innovació Docent Ciències Fisiològiques II Manzano Cuesta, Anna Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
Portafolis digitals
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPCOMBELL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDCCFFII Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Aprenentatge entre iguals: Mentre tu aprens jo consolido els meus coneixements Projectes d'Innovació
Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Avaluació clínica objectiva estructurada (ACOE)
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPCOMBELL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDCCFFII Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPCOMBELL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Equip docent
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” Projectes d'Innovació
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPCOMBELL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDCCFFII Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Simulacions
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Avaluació acreditativa
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals: Mentre tu aprens jo consolido els meus coneixements Projectes d'Innovació
Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDCCFFII Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals: Mentre tu aprens jo consolido els meus coneixements Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDCCFFII Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
GRUPIASC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) Projectes d'Innovació
Ús de metodologies d’eLearning en l’assignatura de Farmacologia dels Graus d’Odontologia i Podologia Projectes d'Innovació
Classe Invertida (flipped classroom) experiencia en el Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
Validació de l’instrument GiOTEI d’avaluació de la Competència Transversal Treball en Equip Projectes d'Innovació
Incorporació dels aprenentatges que aporten els pallassos d'hospital en la formació del graduat en Medicina. Projectes d'Innovació
Portfoli de pràctiques a l'aprenentatge de coneixements mèdics Projectes d'Innovació
Projecte d’integració curricular de la simulació d’alta fidelitat en el Grau d’Infermeria Projectes d'Innovació
MOOC
Títol Tipus Categoria
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Projectes d'Innovació
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge)
Títol Tipus Categoria
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació