Facultat de Medicina

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
5
Projectes d'innovació: 
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
4
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
AVS Grup d’Anatomia Virtual i de Simulació Prats Galino, Alberto Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINMAD Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina Gomar Sancho, Carmen Grup Innovació Docent (GID)
GRUPCOMBELL Grup d'Educació i d'Avaluació de la Competència Clínica a Bellvitge Villalonga Vadell, Rosa Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDCCFFII Innovació Docent Ciències Fisiològiques II Manzano Cuesta, Anna Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Simulacions
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDCCFFII Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Aprenentatge entre iguals: Mentre tu aprens jo consolido els meus coneixements Projectes d'Innovació
Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Avaluació acreditativa
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPCOMBELL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
AVS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GRUPCOMBELL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDCCFFII Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Portafolis digitals
Títol Tipus Categoria
GRUPCOMBELL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació clínica objectiva estructurada (ACOE)
Títol Tipus Categoria
GRUPCOMBELL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
IDCCFFII Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
IDCCFFII Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals: Mentre tu aprens jo consolido els meus coneixements Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
IDCCFFII Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
GINMAD Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals: Mentre tu aprens jo consolido els meus coneixements Projectes d'Innovació
Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) Projectes d'Innovació
Incorporació dels aprenentatges que aporten els pallassos d'hospital en la formació del graduat en Medicina. Projectes d'Innovació
Portfoli de pràctiques a l'aprenentatge de coneixements mèdics Projectes d'Innovació
MOOC
Títol Tipus Categoria
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Projectes d'Innovació
Equip docent
Títol Tipus Categoria
Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge)
Títol Tipus Categoria
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Projectes d'Innovació
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Projectes d'Innovació
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Projectes d'Innovació
Facultat: