Facultat de Matemàtiques i Informàtica

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
1
Projectes d'innovació: 
Títol Coordinació Codi del projecte
Sistema intel•ligent de suport al Tutor d’estudis Igual Muñoz, Laura 2014PID-UB/068
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
2
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
Adaptabit Grup de treball dedicat a l'accessibilitat digital en docència, recerca i innovació docent Ribera Turró, Mireia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDOMAIN Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica Igual Muñoz, Laura Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
Portafolis digitals
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Simulacions
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Adaptabit Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Mòdul Pedagògic en un Sistema Tutor Intel·ligent per a predir l’evolució de l’alumnat Projectes d'Innovació
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Mòdul Pedagògic en un Sistema Tutor Intel·ligent per a predir l’evolució de l’alumnat Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Equip docent
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Gamificació
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Analítiques d'aprenentatge / Learning analytics
Títol Tipus Categoria
INDOMAIN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Sistema intel•ligent de suport al Tutor d’estudis Projectes d'Innovació
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
Adaptabit Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MOOC
Títol Tipus Categoria
Adaptabit Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
Adaptabit Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)