Facultat de Geografia i Història

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
10
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
1
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
CTAEDIUM [contra] TAEDIUM, Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica Sancho Planas, Marta Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
MOOC
Títol Tipus Categoria
CTAEDIUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aula MOOC Projectes d'Innovació
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Projectes d'Innovació
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Projectes d'Innovació
Portafolis digitals
Títol Tipus Categoria
CTAEDIUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
La carpeta d'aprenentatge com a eina d'avaluació per competències Projectes d'Innovació
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia Projectes d'Innovació
Simulacions
Títol Tipus Categoria
CTAEDIUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster Projectes d'Innovació
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
CTAEDIUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB) Projectes d'Innovació
Aula MOOC Projectes d'Innovació
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia Projectes d'Innovació
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Projectes d'Innovació
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
CTAEDIUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
La carpeta d'aprenentatge com a eina d'avaluació per competències Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB) Projectes d'Innovació
Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia). Projectes d'Innovació
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia Projectes d'Innovació
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Projectes d'Innovació
Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster Projectes d'Innovació
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Projectes d'Innovació
Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval Projectes d'Innovació
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
CTAEDIUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Projectes d'Innovació
Gestió de grans grups en les tutories dels Treballs de Fi de Grau a Història Contemporània. Projectes d'Innovació
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
CTAEDIUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aula MOOC Projectes d'Innovació
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Projectes d'Innovació
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Projectes d'Innovació
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
CTAEDIUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història Projectes d'Innovació
Aula MOOC Projectes d'Innovació
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Projectes d'Innovació
Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster Projectes d'Innovació
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Projectes d'Innovació
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
CTAEDIUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Projectes d'Innovació
Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
CTAEDIUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història Projectes d'Innovació
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Projectes d'Innovació
Equip docent
Títol Tipus Categoria
CTAEDIUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història Projectes d'Innovació
Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB) Projectes d'Innovació
Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia). Projectes d'Innovació
Aula MOOC Projectes d'Innovació
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia Projectes d'Innovació
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Projectes d'Innovació
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Projectes d'Innovació
Gestió de grans grups en les tutories dels Treballs de Fi de Grau a Història Contemporània. Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
CTAEDIUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història Projectes d'Innovació
Aula MOOC Projectes d'Innovació
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia Projectes d'Innovació
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Projectes d'Innovació
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Projectes d'Innovació
Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
CTAEDIUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
La carpeta d'aprenentatge com a eina d'avaluació per competències Projectes d'Innovació
Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història Projectes d'Innovació
Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB) Projectes d'Innovació
Aula MOOC Projectes d'Innovació
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia Projectes d'Innovació
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Projectes d'Innovació
Gestió de grans grups en les tutories dels Treballs de Fi de Grau a Història Contemporània. Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
CTAEDIUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Projectes d'Innovació
Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval Projectes d'Innovació
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
CTAEDIUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster Projectes d'Innovació
Gestió de grans grups en les tutories dels Treballs de Fi de Grau a Història Contemporània. Projectes d'Innovació
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
CTAEDIUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
CTAEDIUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster Projectes d'Innovació
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Projectes d'Innovació
Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
La carpeta d'aprenentatge com a eina d'avaluació per competències Projectes d'Innovació
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Projectes d'Innovació
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Projectes d'Innovació
Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval Projectes d'Innovació
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història Projectes d'Innovació
Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB) Projectes d'Innovació
Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia). Projectes d'Innovació
Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster Projectes d'Innovació
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història Projectes d'Innovació
Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia). Projectes d'Innovació
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia Projectes d'Innovació
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història Projectes d'Innovació
Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB) Projectes d'Innovació
Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia). Projectes d'Innovació
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Projectes d'Innovació
Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster Projectes d'Innovació
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història Projectes d'Innovació
Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB) Projectes d'Innovació
Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia). Projectes d'Innovació
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Projectes d'Innovació
Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster Projectes d'Innovació
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB) Projectes d'Innovació
Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia). Projectes d'Innovació
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Projectes d'Innovació
Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster Projectes d'Innovació
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Projectes d'Innovació
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Avaluació acreditativa
Títol Tipus Categoria
Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB) Projectes d'Innovació
PNT (Procediments Normalitzats de Treball)
Títol Tipus Categoria
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia Projectes d'Innovació
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia Projectes d'Innovació
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Projectes d'Innovació