Facultat de Filosofia

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
1
Projectes d'innovació: 
Títol Coordinació Codi del projecte
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Mendez Lloret, Maria Isabel 2015PID-UB/023
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
1
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
GIDÈTICA Grup d’innovació docent en ètica Mauri Álvarez, Margarita Grup Innovació Docent (GID)
Línies d'innovació: 
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
GIDÈTICA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Aprenentatge de la competència de presentació i comunicació oral Projectes d'Innovació
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
GIDÈTICA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Aprenentatge de la competència de presentació i comunicació oral Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
Aprenentatge de la competència de presentació i comunicació oral Projectes d'Innovació
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Projectes d'Innovació
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Projectes d'Innovació
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge)
Títol Tipus Categoria
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Projectes d'Innovació
Portafolis digitals
Títol Tipus Categoria
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Projectes d'Innovació
Simulacions
Títol Tipus Categoria
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Projectes d'Innovació
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Projectes d'Innovació
PNT (Procediments Normalitzats de Treball)
Títol Tipus Categoria
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Projectes d'Innovació
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Projectes d'Innovació
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Projectes d'Innovació
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Projectes d'Innovació
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Projectes d'Innovació
Facultat: