Facultat de Física

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
3
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
3
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
e-Lindo e-Lindo Peiró Martínez , Francesca Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDEES-TIC IDEES Innovació Docent en Ensenyament d'Enginyeries TICs Colomer Farrarons, Jordi Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Photon-ID Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica Martín-Badosa, Estela Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Projectes d'Innovació
Avaluació acreditativa
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Física computacional: un laboratorio de programación colaborativa Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDEES-TIC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Photon-ID Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Física computacional: un laboratorio de programación colaborativa Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDEES-TIC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge basat en projectes en l’àrea d’electrònica per a Enginyers Biomèdics Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Photon-ID Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Noves metodologies docents per millorar l’aprenentatge en l'assignatura d’Òptica Projectes d'Innovació
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Projectes d'Innovació
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Física computacional: un laboratorio de programación colaborativa Projectes d'Innovació
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
e-Lindo Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IDEES-TIC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Photon-ID Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Simulacions
Títol Tipus Categoria
IDEES-TIC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Photon-ID Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Projectes d'Innovació
Física computacional: un laboratorio de programación colaborativa Projectes d'Innovació
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
IDEES-TIC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge basat en projectes en l’àrea d’electrònica per a Enginyers Biomèdics Projectes d'Innovació
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
IDEES-TIC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Photon-ID Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge basat en projectes en l’àrea d’electrònica per a Enginyers Biomèdics Projectes d'Innovació
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge)
Títol Tipus Categoria
Photon-ID Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
Photon-ID Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Noves metodologies docents per millorar l’aprenentatge en l'assignatura d’Òptica Projectes d'Innovació
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
Photon-ID Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació
Títol Tipus Categoria
Noves metodologies docents per millorar l’aprenentatge en l'assignatura d’Òptica Projectes d'Innovació
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
Avaluació acreditativa del “Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)” als ensenyaments d’enginyeries TICs Projectes d'Innovació
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Projectes d'Innovació
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Projectes d'Innovació
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Projectes d'Innovació
Física computacional: un laboratorio de programación colaborativa Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Projectes d'Innovació
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències Projectes d'Innovació
Facultat: