Facultat de Dret

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
12
Projectes d'innovació: 
Títol Coordinació Codi del projecte
Blended T-BL Font Ribas, Antoni 2016PID-UB/029
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Rubio Serrano, Laura 2015PID-UB/150
El cas pràctic: un camí "d'anada i tornada" en l'aprenentatge del Dret de Consum ARNAU RAVENTOS, LIDIA 2017PID-UB/014
El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat. Font Ribas, Antoni 2016PID-UB/009
Formació dels Professionals de la Sociologia basada en Recerca i Impacte Social Aubert Simon, Adriana 2015PID-UB/T04
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Sandra Isabel Fachelli Oliva 2017PID-UB/042
Implantació de l’aprenentatge basat en problemes i projectes, i adopció del software lliure R en les assignatures amb contingut quantitatiu de 3r i 4rt curs del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Muñoz Mendoza, Jordi 2017PID-UB/012
Implementació de l'aprenentatge basat en equips (TBL) en les assignatures obligatòries de grau de l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments Font Ribas, Antoni 2013PID-UB/005
La introducció a les polítiques públiques a partir del treball deductiu amb casos Medir Tejado, Lluis 2016PID-UB/027
La lectura de clàssics en l'actualitat Díaz Anabitarte, Aitor 2017PID-UB/018
L’APRENENTATGE DEL DRET CIVIL DE LA PERSONA A PARTIR DE LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTIQUES VINCULADES A SITUACIONS REALS Zahino Ruiz, Maria Luisa 2017PID-UB/022
Revisió de rúbriques d'avaluació i altres propostes de millora del TFG a Gestió i Administració Pública PEREZ MONEO AGAPITO, MIGUEL 2017PID-UB/002
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
4
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
ADIP Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals Bonet Pérez, Jordi Grup Innovació Docent (GID)
DIKASTEIA DIKASTEIA Font Ribas, Antoni Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GDPRIVAT Grup d'innovació docent Dret Privat Panero Oria, Patricia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC_GAP Grup d'Innovació Docent Consolidat de Gestió i Administració Pública Solé Català, Marina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
GDPRIVAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Creació de continguts docents Multimodals: la integració del text i la veu com a suport a la lectura Projectes d'Innovació
Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano Projectes d'Innovació
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Projectes d'Innovació
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
GDPRIVAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC_GAP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Nova estratègia de treball col·laboratiu Projectes d'Innovació
Implementació de l'aprenentatge basat en equips (TBL) en les assignatures obligatòries de grau de l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments Projectes d'Innovació
Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano Projectes d'Innovació
Blended T-BL Projectes d'Innovació
Implantació de l’aprenentatge basat en problemes i projectes, i adopció del software lliure R en les assignatures amb contingut quantitatiu de 3r i 4rt curs del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Projectes d'Innovació
La lectura de clàssics en l'actualitat Projectes d'Innovació
L’APRENENTATGE DEL DRET CIVIL DE LA PERSONA A PARTIR DE LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTIQUES VINCULADES A SITUACIONS REALS Projectes d'Innovació
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Projectes d'Innovació
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
GDPRIVAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Implementació de l'aprenentatge basat en equips (TBL) en les assignatures obligatòries de grau de l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments Projectes d'Innovació
Blended T-BL Projectes d'Innovació
Equip docent
Títol Tipus Categoria
GDPRIVAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ADIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Implementació de l'aprenentatge basat en equips (TBL) en les assignatures obligatòries de grau de l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments Projectes d'Innovació
Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano Projectes d'Innovació
Blended T-BL Projectes d'Innovació
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
GDPRIVAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDC_GAP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ADIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Nova estratègia de treball col·laboratiu Projectes d'Innovació
L´aprenentatge transversal del Dret civil des de la successió per causa de mort Projectes d'Innovació
Implementació de l'aprenentatge basat en equips (TBL) en les assignatures obligatòries de grau de l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments Projectes d'Innovació
El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat. Projectes d'Innovació
La introducció a les polítiques públiques a partir del treball deductiu amb casos Projectes d'Innovació
Blended T-BL Projectes d'Innovació
Implantació de l’aprenentatge basat en problemes i projectes, i adopció del software lliure R en les assignatures amb contingut quantitatiu de 3r i 4rt curs del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Projectes d'Innovació
El cas pràctic: un camí "d'anada i tornada" en l'aprenentatge del Dret de Consum Projectes d'Innovació
La lectura de clàssics en l'actualitat Projectes d'Innovació
L’APRENENTATGE DEL DRET CIVIL DE LA PERSONA A PARTIR DE LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTIQUES VINCULADES A SITUACIONS REALS Projectes d'Innovació
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
GDPRIVAT Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ADIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
La capacitat en el Dret civil Projectes d'Innovació
Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano Projectes d'Innovació
El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat. Projectes d'Innovació
La introducció a les polítiques públiques a partir del treball deductiu amb casos Projectes d'Innovació
Blended T-BL Projectes d'Innovació
Implantació de l’aprenentatge basat en problemes i projectes, i adopció del software lliure R en les assignatures amb contingut quantitatiu de 3r i 4rt curs del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Projectes d'Innovació
El cas pràctic: un camí "d'anada i tornada" en l'aprenentatge del Dret de Consum Projectes d'Innovació
La lectura de clàssics en l'actualitat Projectes d'Innovació
L’APRENENTATGE DEL DRET CIVIL DE LA PERSONA A PARTIR DE LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTIQUES VINCULADES A SITUACIONS REALS Projectes d'Innovació
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
GIDC_GAP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ADIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Nova estratègia de treball col·laboratiu Projectes d'Innovació
El portafolis de pràctiques externes del màster d'accés a l'advocacia Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
L'aprenentatge del Dret en anglès: una experiència pilot de millora en l'aprenentatge i en l’avaluació simultanis dels continguts jurídics i de la competència lingüística Projectes d'Innovació
Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano Projectes d'Innovació
Competències transversals en Ciències Socials i Jurídiques Projectes d'Innovació
El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat. Projectes d'Innovació
Blended T-BL Projectes d'Innovació
Implantació de l’aprenentatge basat en problemes i projectes, i adopció del software lliure R en les assignatures amb contingut quantitatiu de 3r i 4rt curs del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Projectes d'Innovació
El cas pràctic: un camí "d'anada i tornada" en l'aprenentatge del Dret de Consum Projectes d'Innovació
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Projectes d'Innovació
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
GIDC_GAP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
L´aprenentatge transversal del Dret civil des de la successió per causa de mort Projectes d'Innovació
Nous reptes del Dret privat de l’habitatge en la pràctica nacional i transnacional Projectes d'Innovació
La capacitat en el Dret civil Projectes d'Innovació
El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat. Projectes d'Innovació
Revisió de rúbriques d'avaluació i altres propostes de millora del TFG a Gestió i Administració Pública Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
GIDC_GAP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
L´aprenentatge transversal del Dret civil des de la successió per causa de mort Projectes d'Innovació
L'aprenentatge del Dret en anglès: una experiència pilot de millora en l'aprenentatge i en l’avaluació simultanis dels continguts jurídics i de la competència lingüística Projectes d'Innovació
La introducció a les polítiques públiques a partir del treball deductiu amb casos Projectes d'Innovació
Blended T-BL Projectes d'Innovació
Revisió de rúbriques d'avaluació i altres propostes de millora del TFG a Gestió i Administració Pública Projectes d'Innovació
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Projectes d'Innovació
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
GIDC_GAP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
El portafolis de pràctiques externes del màster d'accés a l'advocacia Projectes d'Innovació
Competències transversals en Ciències Socials i Jurídiques Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
ADIP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Implementació de l'aprenentatge basat en equips (TBL) en les assignatures obligatòries de grau de l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments Projectes d'Innovació
Competències transversals en Ciències Socials i Jurídiques Projectes d'Innovació
El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat. Projectes d'Innovació
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Projectes d'Innovació
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge)
Títol Tipus Categoria
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
El portafolis de pràctiques externes del màster d'accés a l'advocacia Projectes d'Innovació
Portafolis digitals
Títol Tipus Categoria
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
El portafolis de pràctiques externes del màster d'accés a l'advocacia Projectes d'Innovació
Simulacions
Títol Tipus Categoria
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Implantació de l’aprenentatge basat en problemes i projectes, i adopció del software lliure R en les assignatures amb contingut quantitatiu de 3r i 4rt curs del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Projectes d'Innovació
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Implementació de l'aprenentatge basat en equips (TBL) en les assignatures obligatòries de grau de l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments Projectes d'Innovació
El portafolis de pràctiques externes del màster d'accés a l'advocacia Projectes d'Innovació
Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano Projectes d'Innovació
Blended T-BL Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Uso de blogs en el aprendizaje de la asignatura Protección internacional de los derechos humanos Projectes d'Innovació
Implementació de l'aprenentatge basat en equips (TBL) en les assignatures obligatòries de grau de l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments Projectes d'Innovació
El portafolis de pràctiques externes del màster d'accés a l'advocacia Projectes d'Innovació
Competències transversals en Ciències Socials i Jurídiques Projectes d'Innovació
Blended T-BL Projectes d'Innovació
La lectura de clàssics en l'actualitat Projectes d'Innovació
L’APRENENTATGE DEL DRET CIVIL DE LA PERSONA A PARTIR DE LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTIQUES VINCULADES A SITUACIONS REALS Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
La introducció a les polítiques públiques a partir del treball deductiu amb casos Projectes d'Innovació
La lectura de clàssics en l'actualitat Projectes d'Innovació
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Implantació de l’aprenentatge basat en problemes i projectes, i adopció del software lliure R en les assignatures amb contingut quantitatiu de 3r i 4rt curs del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Projectes d'Innovació
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
DIKASTEIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano Projectes d'Innovació
Competències transversals en Ciències Socials i Jurídiques Projectes d'Innovació
El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat. Projectes d'Innovació
Blended T-BL Projectes d'Innovació
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
Nova estratègia de treball col·laboratiu Projectes d'Innovació
Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano Projectes d'Innovació
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
Uso de blogs en el aprendizaje de la asignatura Protección internacional de los derechos humanos Projectes d'Innovació
Implantació de l’aprenentatge basat en problemes i projectes, i adopció del software lliure R en les assignatures amb contingut quantitatiu de 3r i 4rt curs del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Projectes d'Innovació
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
Anotación de documentos en línea para el aprendizaje del Derecho internacional Projectes d'Innovació
La mejora del rendimiento académico a través de la tutorización y evaluación de los TFG del Grado de Gestión y Administración Pública Projectes d'Innovació
L´aprenentatge transversal del Dret civil des de la successió per causa de mort Projectes d'Innovació
Implementació de l'aprenentatge basat en equips (TBL) en les assignatures obligatòries de grau de l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments Projectes d'Innovació
Formació dels Professionals de la Sociologia basada en Recerca i Impacte Social Projectes d'Innovació
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
Creació de continguts docents Multimodals: la integració del text i la veu com a suport a la lectura Projectes d'Innovació
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
L'aprenentatge del Dret en anglès: una experiència pilot de millora en l'aprenentatge i en l’avaluació simultanis dels continguts jurídics i de la competència lingüística Projectes d'Innovació
Competències transversals en Ciències Socials i Jurídiques Projectes d'Innovació
El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat. Projectes d'Innovació
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
L'aprenentatge del Dret en anglès: una experiència pilot de millora en l'aprenentatge i en l’avaluació simultanis dels continguts jurídics i de la competència lingüística Projectes d'Innovació
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Projectes d'Innovació
Avaluació acreditativa
Títol Tipus Categoria
L'aprenentatge del Dret en anglès: una experiència pilot de millora en l'aprenentatge i en l’avaluació simultanis dels continguts jurídics i de la competència lingüística Projectes d'Innovació
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Projectes d'Innovació
Facultat: