Facultat de Ciències de la Terra

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
2
Projectes d'innovació: 
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
1
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
GI-GRIMS Grup d’Innovació de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries Aulinas Juncà, Meritxell Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Visualització 3D i docència en ciències experimentals: Aplicació sobre els ensenyament de la Facultat de Geologia de la UB. Projectes d'Innovació
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Projectes d'Innovació
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Equip docent
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Una eina de suport per a l’aprenentatge autònom i per a l'avaluació de la geoquímica Projectes d'Innovació
Visualització 3D i docència en ciències experimentals: Aplicació sobre els ensenyament de la Facultat de Geologia de la UB. Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Projectes d'Innovació
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
GI-GRIMS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
Una eina de suport per a l’aprenentatge autònom i per a l'avaluació de la geoquímica Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
Una eina de suport per a l’aprenentatge autònom i per a l'avaluació de la geoquímica Projectes d'Innovació
Simulacions
Títol Tipus Categoria
Visualització 3D i docència en ciències experimentals: Aplicació sobre els ensenyament de la Facultat de Geologia de la UB. Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
Millora de competències transversals mitjançant el treball col•laboratiu amb wikis Projectes d'Innovació
Actuacions docents per a la millora en l’aprenentatge autònom i rendiment acadèmic de l’alumne en l’àmbit de la Petrologia Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Projectes d'Innovació
Aula inversa
Títol Tipus Categoria
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Projectes d'Innovació