Facultat de Biologia

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
6
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
5
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
Biocultura Biologia i Cultura: Diversitat humana i evolució Turbon Borrega, Daniel Grup Innovació Docent (GID)
CBP Coordinació Pràcticums i TFG Biologia Gustavo A. Llorente Grup Innovació Docent (GID)
GID-BBM Grup d'Innovació Docent de Bioquímica i Biologia Molecular Ramírez i Sunyer, Ignasi Grup Innovació Docent (GID)
GrInDoFi Grup d'Innovació de la Docència de Fisiologia Fernández Borràs, Jaume Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Statmedia Statmedia Vegas Lozano, Esteban Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
Statmedia Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GrInDoFi Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID-BBM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Solució guiada de problemes, una activitat no-presencial tutelada a través del Campus Virtual. Projectes d'Innovació
Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle Projectes d'Innovació
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Projectes d'Innovació
Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Projectes d'Innovació
Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge. Projectes d'Innovació
Avaluació continuada a Matemàtiques mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Projectes d'Innovació
Simulacions
Títol Tipus Categoria
Statmedia Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle Projectes d'Innovació
Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Projectes d'Innovació
Biblioteca d'aplicacions Shiny en assignatures introductòries d'Estadística Projectes d'Innovació
Avaluació continuada a Matemàtiques mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Projectes d'Innovació
Biblioteca d'aplicacions Shiny per a un primer curs d’Anàlisis de Dades Multivariants Projectes d'Innovació
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
Statmedia Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GrInDoFi Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID-BBM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Implantació d’un sistema d’avaluació continuada de les pràctiques de l’assignatura Genètica Molecuar basat en l’ús de clickers Projectes d'Innovació
Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle Projectes d'Innovació
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Projectes d'Innovació
Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Projectes d'Innovació
Biblioteca d'aplicacions Shiny en assignatures introductòries d'Estadística Projectes d'Innovació
Biblioteca d'aplicacions Shiny per a un primer curs d’Anàlisis de Dades Multivariants Projectes d'Innovació
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
Statmedia Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GrInDoFi Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Implantació d’un sistema d’avaluació continuada de les pràctiques de l’assignatura Genètica Molecuar basat en l’ús de clickers Projectes d'Innovació
Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle Projectes d'Innovació
Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Projectes d'Innovació
Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn Projectes d'Innovació
Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge. Projectes d'Innovació
Avaluació continuada a Matemàtiques mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
Statmedia Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GrInDoFi Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Implantació d’un sistema d’avaluació continuada de les pràctiques de l’assignatura Genètica Molecuar basat en l’ús de clickers Projectes d'Innovació
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Projectes d'Innovació
Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Projectes d'Innovació
Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn Projectes d'Innovació
Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge. Projectes d'Innovació
Avaluació continuada a Matemàtiques mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Projectes d'Innovació
Equip docent
Títol Tipus Categoria
Statmedia Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GrInDoFi Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CBP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
Statmedia Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GrInDoFi Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Biocultura Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GID-BBM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Projectes d'Innovació
Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Projectes d'Innovació
Biblioteca d'aplicacions Shiny en assignatures introductòries d'Estadística Projectes d'Innovació
Avaluació continuada a Matemàtiques mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Projectes d'Innovació
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
GrInDoFi Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Biocultura Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn Projectes d'Innovació
Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge. Projectes d'Innovació
Avaluació acreditativa
Títol Tipus Categoria
GrInDoFi Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle Projectes d'Innovació
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Projectes d'Innovació
Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Projectes d'Innovació
Avaluació continuada a Matemàtiques mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Projectes d'Innovació
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
GrInDoFi Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
GrInDoFi Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
GrInDoFi Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Biocultura Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
GrInDoFi Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
GrInDoFi Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
GrInDoFi Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Biocultura Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GID-BBM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Projectes d'Innovació
Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge. Projectes d'Innovació
MOOC
Títol Tipus Categoria
Biocultura Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
CBP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn Projectes d'Innovació
Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge. Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
CBP Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Projectes d'Innovació
Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn Projectes d'Innovació
Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge. Projectes d'Innovació
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
Solució guiada de problemes, una activitat no-presencial tutelada a través del Campus Virtual. Projectes d'Innovació
Implantació d’un sistema d’avaluació continuada de les pràctiques de l’assignatura Genètica Molecuar basat en l’ús de clickers Projectes d'Innovació
Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle Projectes d'Innovació
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Projectes d'Innovació
Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge. Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
Implantació d’un sistema d’avaluació continuada de les pràctiques de l’assignatura Genètica Molecuar basat en l’ús de clickers Projectes d'Innovació
Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle Projectes d'Innovació
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Projectes d'Innovació
Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn Projectes d'Innovació
Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge. Projectes d'Innovació
Avaluació continuada a Matemàtiques mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
Anàlisis de les capacitats del mòdul Lliçó de Moodle per la formació en les competències de l'aprenentatge basat en problemes (ABP). Projectes d'Innovació
Pràctiques d'Estadística individualitzades integrant R+exams+Sweave en el banc de preguntes Moodle Projectes d'Innovació
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn Projectes d'Innovació
Facultat: