Facultat de Biblioteconomia i Documentació

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
3
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
1
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
Adaptabit Grup de treball dedicat a l'accessibilitat digital en docència, recerca i innovació docent Ribera Turró, Mireia Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
Adaptabit Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MOOC
Títol Tipus Categoria
Adaptabit Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
Adaptabit Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Vídeos per a l’aprenentatge inclusiu: disseny d’un flux de treball per a la creació, descripció, publicació i difusió de recursos d’aprenentatge accessibles en format vídeo. Projectes d'Innovació
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
Adaptabit Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Projectes d'Innovació
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
Formació dels Professionals de la Sociologia basada en Recerca i Impacte Social Projectes d'Innovació
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Projectes d'Innovació
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Projectes d'Innovació
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Projectes d'Innovació
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Projectes d'Innovació
Equip docent
Títol Tipus Categoria
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa Projectes d'Innovació