Facultat de Belles Arts

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
5
Projectes d'innovació: 
Títol Coordinació Codi del projecte
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Povedano i Ferré, Rosa 2016PID-UB/025
Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari Moret Viñals, Oriol 2017PID-UB/016
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Rubio Serrano, Laura 2015PID-UB/150
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 López Paez, Maria Montserrat 2017PID-UB/046
La autoevaluación, herramienta para favorecer la autoconsciencia del aprendizaje. MARIA CARMEN LERIA MORILLO 2017PID-UB/044
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
8
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
ARTINNOVA Grup d'innovació docent consolidat per a la millora de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts Mauri Luján, Anna Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ART_PRO&DOC Art, professió i docència Morell Rovira, Jordi Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ATESI Art, Territori, Estratègia Docent, Sostenibilitat i Intervenció Social Grau Costa, Eulàlia Grup Innovació Docent (GID)
CRAC CONSTRUCCIÓ DEL RELAT EN L’ART CONTEMPORANI Coll Florit, Antònia Grup Innovació Docent (GID)
GIDC-ODAS Observatorio sobre la Didáctica de las Artes Menéndez Varela, José Luis Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDAGA'T Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació Hernández Hernández, Fernando Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PRORETORN Cicle De Retorn / Processos d'aprenentatge. Retorn d'experiències Vila Pou, Eva Grup Innovació Docent (GID)
PULCHRUM Grup d'innovació docent en els tallers de Belles Arts: tradició i contemporaneïtat Quilez Cepero, Natalia Grup Innovació Docent (GID)
Línies d'innovació: 
Simulacions
Títol Tipus Categoria
PRORETORN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
PRORETORN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDC-ODAS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ART_PRO&DOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ARTINNOVA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDAGA'T Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PULCHRUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
ATESI Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
L'arxiu audiovisual com activitat docent innovadora Projectes d'Innovació
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Projectes d'Innovació
L'aplicació de les competències transversals en els estudis de grau de la Facultat de Belles Arts Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Projectes d'Innovació
Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari Projectes d'Innovació
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 Projectes d'Innovació
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
PRORETORN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDC-ODAS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PULCHRUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Projectes d'Innovació
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Projectes d'Innovació
Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari Projectes d'Innovació
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 Projectes d'Innovació
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
PRORETORN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDC-ODAS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDAGA'T Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
La autoevaluación, herramienta para favorecer la autoconsciencia del aprendizaje. Projectes d'Innovació
Equip docent
Títol Tipus Categoria
PRORETORN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
ART_PRO&DOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDAGA'T Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PULCHRUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Projectes d'Innovació
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
PRORETORN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDC-ODAS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ART_PRO&DOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDAGA'T Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Zones d’invisibilitat a l’avaluació formativa de l’aprenentatge autònom Projectes d'Innovació
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Projectes d'Innovació
La autoevaluación, herramienta para favorecer la autoconsciencia del aprendizaje. Projectes d'Innovació
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
PRORETORN Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDC-ODAS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ART_PRO&DOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ARTINNOVA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDAGA'T Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Zones d’invisibilitat a l’avaluació formativa de l’aprenentatge autònom Projectes d'Innovació
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Projectes d'Innovació
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Projectes d'Innovació
Situacions reals. Confluències entre Art i Arquitectura Projectes d'Innovació
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Projectes d'Innovació
Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari Projectes d'Innovació
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 Projectes d'Innovació
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
GIDC-ODAS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDAGA'T Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ATESI Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge)
Títol Tipus Categoria
GIDC-ODAS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PNT (Procediments Normalitzats de Treball)
Títol Tipus Categoria
GIDC-ODAS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ARTINNOVA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ATESI Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Projectes d'Innovació
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
GIDC-ODAS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDAGA'T Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ATESI Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Zones d’invisibilitat a l’avaluació formativa de l’aprenentatge autònom Projectes d'Innovació
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Projectes d'Innovació
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Projectes d'Innovació
Avaluació acreditativa
Títol Tipus Categoria
GIDC-ODAS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
GIDC-ODAS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDAGA'T Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Zones d’invisibilitat a l’avaluació formativa de l’aprenentatge autònom Projectes d'Innovació
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Projectes d'Innovació
La autoevaluación, herramienta para favorecer la autoconsciencia del aprendizaje. Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
GIDC-ODAS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ARTINNOVA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
L'aplicació de les competències transversals en els estudis de grau de la Facultat de Belles Arts Projectes d'Innovació
La autoevaluación, herramienta para favorecer la autoconsciencia del aprendizaje. Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
GIDC-ODAS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ART_PRO&DOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDAGA'T Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Projectes d'Innovació
Situacions reals. Confluències entre Art i Arquitectura Projectes d'Innovació
La autoevaluación, herramienta para favorecer la autoconsciencia del aprendizaje. Projectes d'Innovació
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
GIDC-ODAS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ART_PRO&DOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ATESI Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
GIDC-ODAS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ART_PRO&DOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INDAGA'T Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PULCHRUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Projectes d'Innovació
Situacions reals. Confluències entre Art i Arquitectura Projectes d'Innovació
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Projectes d'Innovació
Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari Projectes d'Innovació
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 Projectes d'Innovació
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
GIDC-ODAS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ART_PRO&DOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PULCHRUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
GIDC-ODAS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ART_PRO&DOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Situacions reals. Confluències entre Art i Arquitectura Projectes d'Innovació
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
ART_PRO&DOC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PULCHRUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
ATESI Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Projectes d'Innovació
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 Projectes d'Innovació
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
INDAGA'T Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Projectes d'Innovació
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Projectes d'Innovació
Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari Projectes d'Innovació
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
INDAGA'T Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PULCHRUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
ATESI Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Projectes d'Innovació
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
PULCHRUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
ATESI Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Zones d’invisibilitat a l’avaluació formativa de l’aprenentatge autònom Projectes d'Innovació
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Projectes d'Innovació
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
PULCHRUM Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
ATESI Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Projectes d'Innovació
Situacions reals. Confluències entre Art i Arquitectura Projectes d'Innovació
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Projectes d'Innovació
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 Projectes d'Innovació
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
ATESI Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
L'arxiu audiovisual com activitat docent innovadora Projectes d'Innovació
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Projectes d'Innovació
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Projectes d'Innovació
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
ATESI Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
CRAC Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Projectes d'Innovació
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 Projectes d'Innovació
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Projectes d'Innovació
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Projectes d'Innovació