E.U. d'Infermeria

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
3
Projectes d'innovació: 
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
2
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
ACOPI-UB Aprenentatge de Competències Professionals en Infermeria Viñas Llebot, Helena Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI Puig Llobet, Montserrat Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
Portafolis digitals
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
Avaluació clínica objectiva estructurada (ACOE)
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
Equip docent
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
ACOPI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Simulacions
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
GIOTEI-UB Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
Classe Invertida (flipped classroom) experiencia en el Grau d'Infermeria Projectes d'Innovació
Validació de l’instrument GiOTEI d’avaluació de la Competència Transversal Treball en Equip Projectes d'Innovació
Projecte d’integració curricular de la simulació d’alta fidelitat en el Grau d’Infermeria Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Facultat: