Estratègies narratives per afavorir l'aprenentatge del pensament complex

Coordinació: 
Sangrà Boladeres, Antoni
Participants: 
Silvia Iannitelli Muscolo, Elisabet Tejero Gil, Toni López Rodríguez, Rosa Maria Alemany Monleon, Paula Duran Monfort, Núria Cabero Olaya
Facultat: 
Departament: 
Departament de Treball Social i Serveis Socials
Ensenyament/s: 
Treball Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Potenciar que l’estudiant redescobreixi les possibilitats biogràfiques que posseeix per pensar i compenetrar-se amb la idea de complexitat, a partir d’una mirada transversal i multidimensional de la seva realitat personal i professional.

- Permetre que l’estudiant reconegui a través de la seva pròpia autobiografia com ha anat incorporant i transformant el coneixement.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/046
Grup d'innovació docent: 
Trans@net