Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals

Coordinació: 
JOSEFINA CARRERA SABATE
Participants: 
Clàudia Pons Moll
Participants: 
Rosa M. Lloret Romañach
Participants: 
Ana M. Fernández Planas
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Catalana
Ensenyament/s: 
Filologia catalana
Ensenyament/s: 
Comunicació i indústries culturals
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

-Millorar la pronúncia dels estudiants del grau de comunicació i indústries culturals

-Donar l’oportunitat als estudiants de Filologia catalana de practicar uns ensenyaments que, per les necessitats socioculturals de la societat catalana, els poden ser molt útils en l’àmbit professional.

-Acompanyar els alumnes en un aprenentatge actiu i promoure'n l'autonomia.

-Autoregular l'aprenentatge entre iguals i aplicar els coneixements adquirits en la comunicació oral.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/043
Grup d'innovació docent: 
FONCAT