Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida

Coordinació: 
MONTANE LOPEZ, ALEJANDRA
Participants: 
MEDINA MOYA, JOSE LUIS
Participants: 
ANTUNEZ MARCOS, SERAFIN
Participants: 
CARNICERO DUQUE, PAULINO
Participants: 
JARAUTA BORRASCA, BEATRIZ
Participants: 
MENTADO LABAO, TRINIDAD
Participants: 
IMBERNON MUÑOZ, FRANCISCO
Participants: 
SERRAT ANTOLI, NURIA
Participants: 
BOZU, ZOIA
Participants: 
MARTI BROSSA, ELVIRA
Participants: 
Anànega Espanyol, Sussana
Participants: 
Hervás Nicolás, Gabriel
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Ensenyament/s: 
Formació del professorat de Primària
Ensenyament/s: 
Màster de psicopedagogia
Ensenyament/s: 
Màster Investigació i Canvi Educatiu
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Fomentar l’aprenentatge actiu implicant a l’estudiant en el seu propi procés d’aprenentatge.
Fomentar el pensament crític i analític de l’estudiant.
Fomentar l’aprenentatge autònom i cooperatiu com a elements claus de l’estratègia
Treballar els processos cognitius de major complexitat (anàlisi, avaluació i creació) a l’aula.
Dissenyar material didàctic per a la metodologia de l’aula invertida.
Dissenyar un sistema d’avaluació i autoavaluació adequada al context de la innovació.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/023
Grup d'innovació docent: 
FODIP