El programa d'Aprenentatge-servei en el Grau de Treball Social

Coordinació: 
Quiroga Raimundez, Violeta
Participants: 
Maria Antonia Buenaventura Rubio, Ferran Cortés Izquierdo, Marta Llobet Estany, Josep Maria Mesquida González, Paula Durán Montfort, Núria Prat Bau, Aïda Ballester Lledó, Adela Boixadós Porquet
Facultat: 
Departament: 
Departament de Treball Social i Serveis Socials
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Implementar un programa d’ApS amb estudiants del grau de treball social, amb un itinerari des de primer a quart amb la coordinació i el suport de l’Oficina de d’Aprenentatge-Servei de la Facultat d’Educació.

2. Afavorir que els estudiants assoleixin un aprenentatge significatiu dels continguts de cada una de les assignatures, en contacte directa amb la realitat, al servei tant de les entitats com dels usuaris d’aquestes.

3. Conèixer i valorar els efectes tant a l’ensenyament, al servei, com al compromís adquirit vers l’aprenentatge de competències i habilitats com a futurs treballadors socials.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/005
Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
Trans@net